"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-11

Hjärtmuskelceller kan skicka signaler

NYHET Svenska forskare visar nu att hjärtats muskelceller kan skicka information till andra kroppsceller för att till exempel ändra deras genuttryck – en helt ny princip som väntas få stor betydelse.

Det handlar om s.k. exosomer, små strukturer som kan ta sig ut genom det membran som omger kroppens celler. De upptäcktes på 1970-talet av professor Gunnar Ronquist, Uppsala, och kallades ursprungligen prostasomer. Exosomen har ursprung i en struktur inne i cellen, endosomen, som bildas av det omgivande cellmembranet. Utanför cellen kan sedan exosomen frisätta sitt innehåll genom membranet.

Beteckningen exosomer infördes i slutet av 1980-talet och i tidskriften PloS One visar nu professor Anders Waldenström och hans forskargrupp vid Umeå universitet i samarbete med Gunnar Ronquist för första gången att hjärtmuskelceller kan frisätta exosomer med innehåll av både RNA och DNA. Hjärtmuskelns exosomer, kardiosomerna, kan överföra sitt innehåll till bindvävsceller, fibroblaster, och ge dem ett nytt genuttryck.

Experimenten visar att kardiosomerna kan överföra information till andra celler. De har ”adressetiketter” på membranets utsida och kan innehålla ett budbärande material, till exempel proteiner, RNA och DNA. Det är välkänt att celler signalerar till varandra med hjälp av bland annat hormoner som ”fastnar” på andra cellers receptorer för hormonet ifråga. Kardiosomen fungerar som ett kuvert som skyddar innehållet av signalsubstanser från omgivningens påverkan. DNA skulle annars snabbt brytas ned av enzymer i blodet.

Fyndet har stort principiellt intresse för att förstå hur celler kan kommunicera med varandra och kan väntas få stor betydelse vid diagnostik och behandling av olika hjärtsjukdomar.

För mer information, kontakta gärna professor Anders Waldenström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, tel. 090-785 38 92 mobil 070-550 84 33
e-post anders.Waldenstrom@medicin.umu.se

Referens

A Waldenström, N Gennebäck, U Hellman, G Ronquist: Cardiomyocyte Microvesicles Contain DNA/RNA and Convey Biological Messages to Target Cells. PLoSONE, 10 april 2012
Artikellänk