"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-21

Hög kvalitet för ämneslärarutbildning i matematik

NYHET Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ger Umeå universitet det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.

Text: Marie Oskarsson

UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Umeå universitet att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.

– Det är fantastiskt roligt att få bekräftat att det hårda arbete som lagts ned på att utveckla utbildningen till att bli ännu bättre har gett resultat. All personal som är involverad i utbildningen kan nu med stolthet konstatera att de undervisar i en utbildning med hög kvalitet. Jag tackar särskilt de som under lång tid har engagerat sig i arbetet med granskningen. Det har varit ett hårt arbete. I dag kan alla vara väldigt stolta över resultatet, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan.

Det var i februari 2020 som UKÄ gav det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet för utbildningar som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Umeå universitet. Därefter fick Umeå universitet ett år på sig att redovisa genomförda åtgärder. Umeå universitet har presenterat en analys av orsakerna till den ifrågasatta kvaliteten och redovisat vidtagna åtgärder.

Vid Lärarhögskolan påbörjades förbättringsarbetet redan innan UKÄ presenterade de första resultaten av utvärderingen. Lars-Erik Lauritz berättar om några av åtgärderna:

– Vi har förbättrat det sätt på vilket studenterna når fördjupade kunskaper i matematik, samtidigt som de fortsatt får den nödvändiga bredd som krävs för en ämneslärare. Vi har ökat inslagen i programmering. För att stärka studenternas förmåga att reflektera över andras erfarenheter inom yrket har vi bland annat förtydligat examensmålen och examinationen på VFU-kurserna. Vi har även lagt till ett obligatoriskt seminarium på temat. Det är en förbättring som kommer hela ämneslärarutbildningen till del, inte bara matematikinriktningen.

För mer information kontakta gärna