"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-26

Hög kvalitet för psykolog-/psykologiutbildningar enligt Högskoleverket

NYHET Högskoleverket har utvärderat 14 utbildningar vid Umeå universitet. Omdömet ”hög kvalitet”, det näst högsta betyget, får kandidat- och magisterutbildningarna inom psykologi och den femåriga utbildningen som leder till en psykologexamen.

- Det är naturligtvis glädjande att HSV anser att våra utbildningar håller hög kvalitet. Vi nöjer oss inte med detta utan kommer hela tiden att sträva efter att bli bättre och bättre, säger Mattias Lundberg, studierektor för psykologprogrammet.

Högskoleverket bedömer att tre utbildningar vid Umeå universitet har bristande kvalitet. De kommer att följas upp och får ett år på sig att rätta till bristerna. Kritiken gäller bland annat masterutbildningen i psykologi. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att den femåriga psykologutbildningen inte berörs av detta, utan får betyget hög kvalitet.

- Vi jobbar ständigt med utveckling och förbättring av hela vårt kursutbud. Högskoleverkets rapport tillsammans med andra utvärderingsverktyg är viktiga i detta arbete, säger Michael Gruber, ansvarig för grundutbildningsfrågor vid institutionen för psykologi.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Läs mer om HSVs utvärdering:
Pressmeddelande Umeå universitet HSVs resultat

Redaktör: Anna Svanbeck