"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-18

Hög kvalitet på etnologiutbildningen vid Umeå universitet

NYHET Högskoleverkets granskning av svenska utbildningar i etnologi visar att Umeå universitet väl uppfyller kvalitetskraven. Bra forskningsanknytning och koppling till arbetsmarknadens behov är exempel på verkets omdömen.

Högskoleverkets övergripande reflektioner visar att lärarna i etnologi överlag är kompetenta och att de flesta är disputerade. Vid Umeå universitet är den samlade kompetensen ännu högre; samtliga lärare är disputerade och dessutom professorer eller docenter.

Utbildningen ges med andra ord i en forskande miljö och utbildningens forskningsanknytning är god. Teori och metod är ledande teman genom hela utbildningen vilket ger studenterna förutsättningar för ett kritiskt och kreativt förhållningssätt.

Högskoleverket konstaterar också att utbildningen i etnologi vid Umeå universitet ger kunskaper som motsvarar arbetsmarknadens krav.

För ytterligare information, kontakta gärna Bo Nilsson, biträdande prefekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper,
tel 090-786 99 62 eller e-post bo.nilsson@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink