"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-14

Hög kvalitet på sjukhusfysikerexamen i Umeå

NYHET Umeå universitets utbildning som leder till sjukhusfysikerexamen håller hög kvalitet. Det konstaterar Högskoleverket i en ny utvärdering.

– Det är väldigt trevligt att bli bedömda ha en utbildning med hög kvalitet och i vissa fall mycket hög kvalitet, säger Lennart Olofsson, studierektor för utbildningen i sjukhusfysik vid Umeå universitet. Det stämmer bra med vår egen uppfattning om utbildningen också! Det är vår absoluta målsättning att nå högsta betyg till nästa utvärdering.Högskoleverket har utvärderat fyra utbildningar i landet som leder till en examen i sjukhusfysik. Dessa har granskats av en bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Utvärderingarna grundas på studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar att nå målen i examensbeskrivningarna.Högskoleverket konstaterar att utbildningen i Umeå har mycket hög måluppfyllelse för två av de utvärderade examensmålen. Urvalet av självständiga arbeten visar till exempel att studenterna har såväl bred som fördjupad kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter av strålbehandling, bild- och funktionsdiagnostik samt denna kunskaps tillämpning i vårdarbetet. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.Utbildningen i sjukhusfysik i Umeå är till stora delar förlagd till universitetssjukhuset. Studenterna arbetar med utrustningar och metoder som används i den direkta sjukvården, träffar vårdpersonal och ibland även patienter.– Yrkesverksamma sjukhusfysiker medverkar mycket i utbildningen med föreläsningar och labbhandledning, det tror jag är en styrka för oss, säger Lennart Olofsson.Speciellt för utbildningen vid Umeå universitet är också att sjukhusfysik ingår som ett profilområde i civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. De flesta studenter tar den vägen till utbildningen.– Man kan ta dubbelexamen, alltså både bli civilingenjör i teknisk fysik och ta en sjukhusfysikerexamen. Det är vi ensamma om i Sverige, säger Maria Hamrin, programansvarig.
Läs mer om Högskoleverkets granskning här

För mer information, kontakta gärna:Lennart Olofsson, studierektor, utbildningen i sjukhusfysikTelefon: 090-785 06 84
E-post: lennart.olofsson@radfys.umu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog