"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-12

Hög kvalitet på Umeå universitets dietistutbildning

NYHET Umeå universitets dietistutbildning håller hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet i nya utvärderingar. Även magisterutbildningen i kostvetenskap får omdömet hög kvalitet. För kandidatutbildningen väntar en uppföljning om ett år.

– Vi är förstås glada över att två av våra utbildningar får omdömet hög kvalitet. Det var väntat med tanke på att vi har kompetenta lärare med ett stort intresse av att utveckla utbildningen, säger Cecilia Olsson, prefekt vid institutionen för kostvetenskap.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat tre dietistutbildningar och fyra utbildningar i kostvetenskap vid tre lärosäten. Fem av dem, varav två ges av Umeå universitet, har hög måluppfyllelse. Två av utbildningarna får omdömet bristande kvalitet, däribland Umeå universitets kandidatutbildning.
– Vi kommer självklart att göra en noggrann analys av utvärderingen och utifrån det komplettera och förstärka redan pågående utvecklingsarbete för att åtgärda de brister som påpekats av bedömarna, berättar Cecilia Olsson.

Färdigutbildade dietister blir experter på kost och hälsa. De kan till exempel ansvara för kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet, arbeta med utbildning och information eller med marknadsföring och produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsområdet.

Med en kandidatexamen i kostvetenskap kan de färdigutbildade studenterna arbeta som kostekonomer eller livsmedelsinspektörer. Både en kandidatexamen i kostvetenskap och en dietistexamen ger studenterna möjligheter till studier på magister- och masternivå i nästa steg utbildning på forskarnivå.

De resultat som Universitetskanslersämbetet nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011-2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Cecilia Olsson, prefekt vid institutionen för kostvetenskap Telefon: 090-786 64 85
E-post: cecilia.olsson@kost.umu.se

Relaterad information:

DietistprogrammetKostvetarprogrammetLäs mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering

Redaktör: Karin Wikman