"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-20

Hög kvalitet på Umeå universitets utbildning i spanska

NYHET Kandidatutbildningen i spanska vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, en av två nya myndigheter inom högskoleområdet.

– Vi är glada över att bedömarna funnit att vår utbildning i spanska håller hög kvalitet, säger prefekt Görel Sandström, institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

Hon är mycket positiv till att Umeå universitet, i motsats till en del andra lärosäten, fortsätter att satsa på språkutbildningar, trots att de är mer resurskrävande än många andra utbildningar inom humaniora.

– Till hösten kommer vi att starta ett kandidatprogram i språk, där spanska är ett av sex möjliga huvudområden. Vi hoppas att detta kommer att göra att fler söker sig till språkstudier, och att vi ytterligare kan förbättra utbildningskvaliteten.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat totalt 21 utbildningar i franska, italienska, rumänska, spanska och romanska språk vid nio lärosäten. 16 utbildningar håller hög kvalitet, bland annat Umeå universitets kandidatutbildning i spanska.

Fyra språkutbildningar bedöms hålla mycket hög kvalitet, varav två i spanska. Endast en utbildning, också den i spanska, får omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet efter ett år. Sammanlagt har kvaliteten på sju utbildningar i spanska utvärderats.

Umeå universitets kandidatutbildning i spanska ger, förutom generella kunskaper om språk och språklig kommunikation, fördjupade kunskaper och färdigheter i att tala, skriva, läsa och förstå modern spanska. Under utbildningen läggs även stor vikt vid att belysa kulturella och språkliga aspekter som kännetecknar det spanska språkområdet.

Kandidatexamen i spanska har hittills bara kunnat fås genom att läsa fristående kurser, men från och med i höst finns alltså även ett nytt program – kandidatprogrammet i språk – där spanska kan ingå. Språket finns också med som valbart ämne inom lärarprogrammet.

De resultat som Universitetskanslersämbetet nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet Telefon: 090-786 63 97
E-post: gorel.sandstrom@sprak.umu.se

Läs mer om kandidatprogrammet i språkLäs mer om fristående kurser i spanskaLäs mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering

Redaktör: Camilla Bergvall