"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-17

Hög kvalitet på Umeås arbetsterapiutbildningar

NYHET Arbetsterapeutprogrammet samt kandidatexamen och magisterexamen i arbetsterapi vid Umeå universitet håller hög kvalitet, konstaterar Högskoleverket i en ny utvärdering.

Verket har utvärderat åtta arbetsterapeututbildningar i landet och utbildningarna vid Umeå universitet hör till de sex som fått värderingen ”hög kvalitet”. Arbetsterapeutprogrammet i Luleå får omdömet ”mycket hög kvalitet ” och utbildningen i Örebro får omdömet ”bristande kvalitet”.

- Vi är glada och nöjda över att Högskoleverket har gett oss detta goda betyg, kommenterar Margareta Lindberg som är programansvarig för arbetsterapeutprogrammet vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Arbetsterapi syftar till att hjälpa funktionshindrade till ett rikt och aktivt liv. Det treåriga arbetsterapeutprogrammet består av både teoretisk och klinisk/praktisk undervisning. Perioder ute på fältet, som successivt blir längre, integreras med studierna. Fokus ligger på ämnet arbetsterapi som består av studier och kunskap om människan i aktivitet, om vikten av aktivitet för upplevd hälsa och om hur arbetsterapeuter använder meningsfulla aktiviteter och miljö vid behandling och åtgärder. Viktiga moment är också beteendevetenskap, samhällsvetenskap, arbetsvetenskap, arbetsledning, humanbiologi och medicin. Utbildningen har en rad internationella kontakter för studentutbyte i Norden och i övriga Europa. Efter utbildningen erhålls en kandidat- och arbetsterapeutexamen på 180 högskolepoäng som ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Utvärderingen innebär att Umeå universitet fortsätter att få goda omdömen från HSV. Senast, den 5 september, var det utbildningarna i juridik, arbetsrätt och logopedi som fick omdömet hög kvalitet.

För mer information om arbetsterapeutprogrammet, kontakta gärna

Universitetslektor Margareta Lindberg, programansvarig, tel. 090-786 98 96
e-post margareta.lindberg@occupther.umu.se