"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-01

Hög kvalitet på Umeås utbildningar i svenska

NYHET Umeå universitets kandidatutbildningar i svenska/nordiska språk håller hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet i en ny utvärdering.

I utbildningen studeras svenska språket, dess struktur och historia, men också språkets betydelse för samhälle och individer, regionala och sociala skillnader i språkbruk, retorik, skriftbruk och språkinlärning. De flesta som tar en kandidatexamen i svenska/nordiska språk i Umeå studerar på Språkkonsultprogrammet, men det är också möjligt att nå en examen genom att läsa fristående kurser i nordiska språk eller i svenska som andraspråk.

– Det är positivt att få ett kvitto på att studenterna når målen för utbildningen. Vi tycker ju själva att våra utbildningar ger de kompetenser som studenterna ska ha, men det är ju bra att också en oberoende bedömargrupp ser det, säger Görel Sandström, prefekt för Institutionen för språkstudier som ansvarar för utbildningarna.

–Vi tycker att vi lärde oss mycket genom utvärderingen, så nu kan vi satsa på att höja kvaliteten ytterligare.

Sammanlagt har Universitetskanslersämbetet granskat 25 utbildningar inom svenska och nordiska språk på olika lärosäten i landet. Utvärderingen har gjorts enligt en ny modell där där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Av utbildningarna fick 15 omdömet hög kvalitet, sju omdömet mycket hög kvalitet, och för tre utbildningar blev omdömet bristande kvalitet, vilket betyder att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter examensrätten. Lärosätet har då ett år på sig att vidta åtgärder för att stärka kvaliteten.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson