"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-29

Hög kvalitet på utbildningarna till röntgensjuksköterska och i etnologi

NYHET Umeå universitets utbildning till röntgensjuksköterska och kandidatutbildningen i radiografi samt kandidatutbildningen i etnologi håller hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. För magisterutbildningarna i idrottsmedicin samt arbetsliv och hälsa väntar en uppföljning om ett år.

Universitetskanslersämbetet har i denna omgång utvärderat fem utbildningar vid Umeå universitet, fyra medicinska och en humanistisk.
– Det är av högsta prioritet att Umeå universitets utbildningar har bra kvalitet. Vi gläds åt de goda omdömena för röntgensjuksköterska, radiografi och etnologi och kavlar samtidigt upp ärmarna för att rätta till bristerna i de övriga utbildningarna, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Umeå universitets utbildning till röntgensjuksköterska och kandidatutbildningen i radiografi är två av de utvärderade utbildningarna som får omdömet hög kvalitet.
– Vi är förstås glada över att våra examensarbeten i röntgensjuksköterskeprogrammet och i kandidatexamen radiografi håller hög kvalitet. Vi har de senaste åren arbetat systematiskt med att gå igenom bedömningskriterier för alla våra utbildningars examensarbeten i syfte att säkra och höja kvaliteten. Jag vill betona att det är lärarnas hårda arbete som gör att utbildningen håller en hög kvalitet, säger Britt-Marie Lindgren, ordförande i programrådet för sjuksköterskeutbildning.

Även kandidatutbildningen i etnologi får omdömet hög kvalitet.– Det känns verkligen roligt att etnologin får ett positivt omdöme, särskilt för det lärarlag som har arbetat intensivt för att förbättra kurserna, säger AnnCristin Winroth, biträdande studierektor och lärare i etnologi, vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.
– Etnologi är ett viktigt ämne som tar upp frågor om samhälle, kultur och identitet, och många studenter tycker är spännande att de redan inom grundutbildningen lär sig forska om och diskutera frågor som är aktuella och som intresserar dem.

Magisterutbildningen i idrottsmedicin får omdömet bristande kvalitet. Detta program ska enligt plan ersättas av ett masterprogram hösten 2015.
– Vi har redan påbörjat ett förbättringsarbete inom det befintliga magisterprogrammet för att höja kvaliteten ytterligare – något som också kommer det blivande masterprogrammet till godo, berättar Michael Svensson, som är programansvarig.

Även magisterutbildningen i arbetsliv och hälsa får betyget bristande kvalitet.
– Programmet är nystartat och spänner över sex institutioner och tre fakulteter. Det ger möjligheter men skapar också utmaningar. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen har redan startat men det kommer självfallet att intensifieras, säger Klas-Göran Sahlén, som är programansvarig.

Mer information om utvärderingarna:
Universitetskanslersämbetets hemsida Resultatsök

För ytterligare information, kontakta gärna:

Röntgensjuksköterskeprogrammet och kandidatutbildningen i radiografi

Britt-Marie Lindgren, ordförande i programrådet för sjuksköterskeutbildning
Telefon: 070-6433308Mer om röntgensjuksköterskeprogrammet och kandidatutbildningen i radiografi

Magisterutbildningen i arbetsliv och hälsa

Klas-Göran Sahlen, programansvarig
Telefon: 070-6972011Mer om magisterutbildningen i arbetsliv och hälsa

Idrottsmedicin

Michael Svensson, programansvarig
Telefon: 073-1838123Mer om magisterutbildningen i idrottsmedicin

Etnologi

AnnCristin Winroth, biträdande studierektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaperTelefon: 090-786 57 25
Mer om utbildning i etnologi

Redaktör: Karin Wikman