"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-06

Hög kvalitet till speciallärarutbildning

NYHET Utbildning som leder till speciallärarexamen vid Umeå universitet får det samlade omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Myndigheten ifrågasätter inte längre tillståndet för universitetet att utfärda speciallärarexamen.

I oktober 2014 gav UKÄ det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till speciallärarexamen vid Umeå universitet. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda speciallärarexamen. UKÄ uppmanade därför lärosätet att inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. 

Vid en analys av denna redogörelse bedömer nu UKÄ att utbildning som leder till speciallärarexamen vid Umeå universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Därmed finns inte längre skäl att ifrågasätta universitetets examenstillstånd.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz