"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-25

Hög kvalitet till Umeå universitets socionomexamen

NYHET Umeå universitets socionomexamen har hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet. För universitetets examina inom socialt arbete väntar däremot en uppföljning om ett år.

– Det är ett glädjande besked att vår socionomexamen håller hög kvalitet. Denna examen är det huvudsakliga målet för majoriteten av våra studenter, säger Lars Nordlander, prefekt vid institutionen för socialt arbete.
Av 14 utvärderade socionomexamina i landet får två bristande kvalitet medan tolv anses hålla hög kvalitet.

Umeå universitet ger även kandidat-, magister- och masterutbildning inom socialt arbete. Universitetskanslersämbetet bedömer att dessa utbildningar har bristande kvalitet. Det innebär att myndigheten följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.
– Beslutet från Universitetskanslersämbetet om att vi har bristande kvalitet på tre av våra examina är naturligtvis en stor besvikelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att kritiken riktas till de examensarbeten som producerats och inte till utbildningens övriga inslag, säger Lars Nordlander.

Institutionen kommer nu att gå igenom Universitetskanslersämbetets bedömningar för att avgöra vilka förändringar som blir aktuella.
– Vi kommer att analysera den bristande måluppfyllelsen i vardera examen och därefter arbeta vidare med dessa delar. Fokus kommer att ligga på bristerna, men också på helheten så att de förändringar vi gör tydligt hänger samman med resten av utbildningen, berättar Lars Nordlander.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat kvaliteten på 32 generella utbildningar i landet inom socialt arbete och närliggande huvudområden, som leder till antingen en kandidat-, magister- eller masterexamen. Här är omdömena mer spridda: 13 utbildningar bedöms vara bristande och 14 håller hög kvalitet. En utbildning får omdömet mycket hög kvalitet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Nordlander, prefekt vid institutionen för socialt arbete
Telefon: 076-790 60 06

Lennart Sauer, studierektor
Telefon: 072-206 61 91

Ann-Lena Perdahl, studierektor
Telefon: 070-224 84 60

Redaktör: Karin Wikman