Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 08 okt, 2014

Hög kvalitet till Umeå universitets specialpedagogexamen

NYHET Umeå universitets specialpedagogexamen får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. För universitetets speciallärarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett år.

– Vi är nöjda och glada över att vår specialpedagogexamen håller hög kvalitet. Det är en populär utbildning och dessutom finns ett stort underskott av utbildad personal inom området, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Av åtta utvärderade utbildningar inom specialpedagogik i landet får en omdömet bristande kvalitet, sju hög kvalitet. Ingen tilldelas det högsta betyget mycket hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har även utvärderat landets speciallärarutbildningar. Totalt får fem av nio examina till speciallärare omdömet bristande kvalitet, däribland Umeå universitets. Fyra får betyget hög kvalitet. Ingen utbildning anses hålla mycket hög kvalitet.

Umeå universitets speciallärarutbildning har brister inom ett av ett av sex examensmål. Det handlar om brister avseende områdets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövandet. Dessa områden måste förstärkas i utbildningen.
– Programrådet för speciallärar- och specialpedagogexamen har redan påbörjat ett sådant arbete med utgångspunkt i de erfarenheter som gjordes när självvärderingen till Universitetskanslersämbetet lämnades in våren 2014, säger Maria Löfgren.  

Omdömet bristande kvalitet innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten inom ett år. Om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.

Läs Universitetskanslersämbetets pressmeddelande

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Löfgren, rektor Lärarhögskolan
Telefon: 070-333 65 89

Om speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Speciallärar- och specialpedagogprogrammen ges på avancerad nivå, och vänder sig till dem som har en lärarutbildning och har arbetat i skolan i minst tre år. Speciallärarprogrammet ger fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs eller matematikutveckling med syfte att kunna ge hjälp åt elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet riktar sig till dem som vill arbeta med att erbjuda stöd till skolledning och övriga lärare i frågor som berör barn och elever i behov av särskilt stöd.

Redaktör: Karin Wikman