"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-26

Hög kvalitet till utbildningar inom odontologi och historia

NYHET Umeå universitets yrkesexamina till tandtekniker, tandhygienist och tandläkare har fått hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Detta goda omdöme får också kandidatexamen i oral hälsa och tandteknik samt kandidat- och magisterexamen i historia.

– Vi är mycket nöjda med att Umeå universitets odontologiska utbildningar kommer så väl ut i nationell jämförelse. Jag är både stolt och tacksam över den kompetens som finns inom institutionen och den kraft och entusiasm som alla lägger ner inom utbildningarna, säger Margareta Molin Thorén, prefekt vid Institutionen för odontologi.

Hälften av landets fyra tandläkarexamina får omdömet bristande kvalitet. De två övriga ger Universitetskanslersämbetet hög kvalitet, däribland Umeå universitets – som dessutom bedöms hålla mycket hög kvalitet på tre av de åtta examensmål som har utvärderats. Betyget bristande kvalitet fås vid Karolinska institutet och Malmö högskola. Göteborgs universitet får tillsammans med Umeå universitet betyget hög kvalitet.

Umeå universitets tandteknikerexamen är den enda i landet som håller hög kvalitet. Vid Göteborgs universitet och Malmö högskola får utbildningen bristande kvalitet. Även tandhygienistprogrammet står sig väl i en nationell jämförelse. Fyra av Sveriges sju tandhygienistexamina får betyget hög kvalitet – bland dem Umeå universitets – som dessutom får mycket hög kvalitet på ett delmål. De övriga tre programmen i landet får bristande kvalitet.

Som enda lärosäte i landet får kandidatexamen i tandteknik omdömet hög kvalitet. Det omdömet får också kandidatexamen i oral hälsa, som för ett av delmålen tilldelas betyget mycket hög kvalitet.

Historia ingick tidigare i institutionen för historiska studier, som 2007 fick ett nationellt pris som Framstående utbildningsmiljö av Högskoleverket.
– Att både kandidat- och magisterexamen i historia nu får omdömet hög kvalitet är inte oväntat. Samtidigt är vi givetvis glada och lättade. Vi har de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla utbildningen i historia. Resultatet av utvärderingen visar att arbetet har varit framgångsrikt och att vi är på rätt väg, säger Jonas Nilsson, studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Han berättar att två faktorer är särskilt viktiga för att förklara varför utbildningen i historia i Umeå håller hög kvalitet.– Dels är utbildningen intimt relaterad till forskningen inom ämnet – en stor andel av undervisningen görs av professorer. Dels har lärarna i historia ett djupt engagemang för utbildning – alla disputerade lärare deltar aktivt i pedagogiska diskussioner och utvecklingsarbeten, säger Jonas Nilsson.
Av landets 29 granskade utbildningar i historia anses tre ha bristande kvalitet, 24 hög kvalitet och två mycket hög kvalitet.

Läs mer om utbildningarna:

Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Tanhygienistprogrammet Historia

För ytterligare information, kontakta gärna:

Margareta Molin Thorén, prefekt vid Institutionen för odontologiTelefon: 090-785 62 49, 070-5565101
E-post: margareta.molin@odont.umu.se

Jonas Nilsson, studierektor, Institutionen för idé- och samhällsstudierTelefon: 090-786 99 90
E-post: jonas.nilsson@idesam.umu.se

Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Karin Wikman