"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-27

Höga betyg av Universitetskanslersämbetet

NYHET Umeå universitets utbildningar i sjukgymnastik håller mycket hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet i nya utvärderingar. Dessutom får kandidatutbildningen i svenska och nordiska språk omdömet hög kvalitet. För kandidatutbildningen i tyska väntar en uppföljning om ett år.

Universitetskanslersämbetet har granskat landets alla sjukgymnastutbildningar vid åtta olika lärosäten. Samtliga utbildningar i sjukgymnastik vid Umeå universitet får toppbetyget mycket hög kvalitet.
– Vi försöker hela tiden förbättra kvaliteteten på våra utbildningar, och det här känns verkligen roligt och inspirerande, säger Gunnevi Sundelin, professor i sjukgymnastik och prefekt vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

I Umeå finns utbildningar i sjukgymnastik på kandidat-, magister- och masternivå, och den populära kandidatutbildningen leder även till en sjukgymnastexamen och legitimation som sjukgymnast. Vid Umeå universitet kompletteras huvudämnet sjukgymnastik med medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, och enligt Gunnevi Sundelin finns det en tydlig och genomtänkt strategi för att bygga kunskap inom ämnesområdet. Det satsas särskilt på undervisning om rehabilitering och insatser vid smärta, stressrelaterad ohälsa och andra folkhälsoproblem. Forskningsanknytningen är också stark på utbildningarna, och fyra av fem lärare är disputerade.

– Lärarna är dessutom väldigt skickliga och pedagogiskt intresserade, och jobbar ständigt med att förnya kurserna. Entusiasmen smittar av sig på studenterna, som redan är mycket motiverade och också bidrar i förbättringsarbetet.

Blandade omdömen för språkutbildningar

Universitetskanslersämbetet har också granskat 25 utbildningar i svenska/nordiska språk och 12 utbildningar i tyska vid landets universitet och högskolor. Utvärderingen visar att Umeå universitets kandidatutbildning i svenska och nordiska språk håller hög kvalitet.

I utbildningen studeras svenska språket, dess struktur och historia, men också språkets betydelse för samhälle och individer, regionala och sociala skillnader i språkbruk, retorik, skriftbruk och språkinlärning. De flesta som tar en kandidatexamen i svenska/nordiska språk i Umeå studerar på språkkonsultprogrammet, men det är också möjligt att nå en examen genom att läsa fristående kurser i nordiska språk eller i svenska som andraspråk.

I utvärderingen får kandidatutbildningen i tyska vid Umeå universitet omdömet bristande kvalitet, något som innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet efter ett år. Om universitetet har rättat till bristerna i utbildningen dras ifrågasättandet tillbaka.

– Nu måste vi förstås noga analysera bedömarnas utlåtanden, men vi har redan sedan tidigare inlett ett arbete med att kvalitetssäkra utbildningarna, främst när det gäller examensarbetena, säger Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier, och fortsätter:
– Det handlar om tydligare betygskriterier och om ett stärkande av examinators roll tidigt i processen, men också om struktur och organisation för examensarbeteskurserna.

I Umeå universitets kandidatutbildning i tyska ingår studier av tyska språket, tyskspråkig litteratur och tyskspråkiga länder i kombination med allsidig träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Kandidatexamen i tyska har hittills bara kunnat fås genom att läsa fristående kurser, men från och med i höst finns även ett nytt program – kandidatprogrammet i språk – där tyska kan ingå.

De resultat som Universitetskanslersämbetet nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För mer information, kontakta gärna:

Gunnevi Sundelin prefekt vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/ avdelning sjukgymnastik Telefon: 090-786 9886
E-post: gunnevi.sundelin@physiother.umu.se

Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet Telefon: 090-786 63 97
E-post: gorel.sandstrom@sprak.umu.se

Läs mer om sjukgymnastprogrammetLäs mer om magisterprogrammet i sjukgymnastikLäs mer om masterprogrammet i sjukgymnastikLäs mer om språkkonsultprogrammetLäs mer om fristående kurser i svenska och nordiska språkLäs mer om fristående kurser i tyskaLäs mer om Universitetskanslersämbetets utvärderingar