"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-07-02

Höga betyg till Handelshögskolans företagsekonomi

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet får fina omdömen av Högskoleverket för sin utbildning inom företagsekonomi. Magisterutbildningen är en av få utbildningar i landet som får toppbetyget mycket hög kvalitet. Kandidat- och masterutbildningarna får omdömet hög kvalitet.

– Det är ett mycket glädjande besked och ett kvitto på allt arbete som lagts ned av medarbetare och studenter på att utveckla utbildningen. Resultatet visar att våra uppsatsarbeten håller en mycket hög standard, säger Lars Lindbergh, rektor för Handelshögskolan.

Företagsekonomi är det enskilt största ämnet på universiteten och högskolorna. Av landets 67 utvärderade utbildningar i företagsekonomi har nära 40 procent, 25 utbildningar, så pass stora kvalitetsbrister att de får omdömet bristande kvalitet. 34 utbildningar anses hålla hög kvalitet och enbart åtta stycken får omdömet mycket hög kvalitet, däribland Umeå universitets magisterutbildning.
– Att utbildningen är en av få i landet som får toppbetyg bland så många som utvärderats är förstås ytterligare ett erkännande. Det visar att utbildningen vid Handelshögskolan bedrivs på en mycket hög nivå, säger Lars Lindbergh.

Företagsekonomi är ett brett ämne. Handelshögskolan vid Umeå universitet ger studenterna möjlighet till att specialisera sig inom fem olika inriktningar: affärsutveckling och internationalisering, finansiering, management, marknadsföring och redovisning.

Beroende på inriktning kan de färdigutbildade studenterna bland annat arbeta som strategiska marknadsförare, projektledare, affärsutvecklare, företagsledare, placeringsrådgivare, controller och finansanalytiker. Tack vare utbildningarnas internationella prägel har studenterna goda förutsättningar för en karriär utomlands och i större internationella företag eller organisationer. Det finns också möjlighet att fortsätta studierna på forskarnivå.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011-2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Lindbergh, rektor och prefekt vid Handelshögskolan Telefon: 070-5577215
E-post: lars.lindbergh@usbe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman