"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-20

Högklassiga prov kan avslöja utbildningars kvalitet

NYHET Elevers provresultat används ofta som ett mått på olika utbildningars kvalitet. Men enligt Gunilla Näsström vid Umeå universitet måste proven vara av hög kvalitet för att jämförelsen ska vara tillförlitlig.

Hur hög klass ett prov håller bestäms av hur väl det följer kursplanen.
– Förutom att påverka elevers lärande kan provets utformning därför också påverka hur tillförlitliga skolornas kvalitetsredovisningar blir, anser Gunilla Näsström.

Hon har i sitt doktorsarbete studerat olika metoder för att utvärdera samstämmigheten mellan kursplan och prov. Hon visar att det mest utvärderade verktyget, som kallas Blooms reviderade taxonomi, är användbart för sådana analyser. Enligt Gunilla Näsström är samstämmigheten mellan prov och kursplan sällan perfekt. Att undervisning och bedömning följer kursplanen är en förutsättning för att få en bra utbildning. Saknas samstämmighet mellan prov och kursplan lär sig eleven bara det som provet mäter, och inte alla mål med utbildningen.

Ett problem med att skapa bra prov är att mål och betygskriterier oftast är allmänt formulerade och måste tolkas när undervisningen planeras och prov skapas. Gunilla Näsström menar att det också är svårt att skapa ett lagom långt prov som testar om och hur väl eleverna uppnått alla målen. Skolan ska genom undervisning ge alla elever chansen att uppnå vissa uppsatta mål, och samtidigt bedöma om och hur väl eleverna uppnår dessa mål. Mål och betygskriterier finns beskrivna i skolans kursplaner, som ser likadana ut i hela landet. Exempelvis är ett delmål med gymnasiekursen kemi A att eleverna ska kunna genomföra experiment på ett säkert sätt, och för att få betyget väl godkänt ska eleven medverka när laborationer planeras och utformas. I utvärderingen av metoderna använde Gunilla Näsström kursplaner och centralt utformade gymnasieprov i matematik och kemi, eftersom utveckling av nationella kursprov i matematik och provbanker i naturvetenskapliga ämnen sker vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet.

Fredagen den 24 oktober försvarar Gunilla Näsström, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Measurement of Alignment between Standards and Assessment. Svensk titel: Mätning av samstämmighet mellan mål och bedömning. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal S205, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Astrid Pettersson, PRIM-gruppen, Stockholms universitet.

Kontakta: Gunilla Näsström, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitetTel: 090-786 67 26, 0730-54 78 48
E-post: gunilla.nasstrom@edmeas.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson