"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-04

Högnivåmöte i Umeå med EU-kommissionär

NYHET EU-kommissionär Danuta Hübner besöker Umeå torsdagen den 7 september för att få information om utvecklingsprojekt inom områdena medicin och bioenergi. Danuta Hübner är nyckelperson när det gäller utformningen av EU-stöd.

EuropaForum Norra Sverige har bjudit in EU- kommissionär Danuta Hübner, ansvarig för EU:s regionalpolitik, att besöka Umeå. Hübner är den högste ansvarige för sakområdet regionalpolitik i den Europeiska unionen. EU:s strukturfonder har mellan åren 2000–2006 bidragit med 3,5 miljarder till Mål 1 Norra Norrland (Norr- och Västerbotten).

– Kombinationen Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet skapar tillsammans viktiga förutsättningar för en livskraftig region. Våra unika erfarenheter av regional utveckling kommer att vara till glädje för såväl oss som övriga Europa, säger Erik Bergkvist, ordförande Nämnden för regional utveckling vid Västerbottens läns landsting.

Under besöket i Västerbotten kommer Danuta Hübner att få möjlighet att ta del av ett antal projekt som visar att regionen ligger i framkant både när det gäller att dra nytta av det geografiska läget och den forskning och utveckling som bedrivs i regionen. Presentationen i Umeå kommer främst att visa ett axplock av de projekt som bedrivs vid Umeå universitet och vid Norrlands universitetssjukhus inom tre områden:• Förnyelsebar energi från skogsråvara• Umeå Plant Science Centre
• Spetsforskning inom det medicinska området

– Det känns bra att få visa upp några av våra spetsområden för EU-kommissionären. Vårt universitet håller precis på att avsluta ett arbete där vi identifierar våra starka forskningsmiljöer. Det vi presenterar vid besöket är inte bara starka forskningsprofiler i Umeå utan också verksamhet av världsklass, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Media hälsas välkommen till presentationerna, se bifogat program. Med anledning av besöket anordnas en presskonferens. Presskonferensen är på engelska. Under presskonferensen kommer Danuta Hübner att ge sin syn på hur EU:s sammanhållningspolitik kan bidra till framtida tillväxt och utveckling i norra Sverige.

Tid: Torsdagen den 7 september kl 16.15 – 16.45
Plats: Universitetsklubben, Aula Nordica

För ytterligare information

Tomas Gustafsson, strateg internationella frågor, Tel: 070-514 66 47

Program

Universitetsklubben: 7 September

14.40 Chancellor Göran Sandberg, Welcome to the university
14.45 A presentation of the region by and an introduction to the area “A Traditional sector in transition” by Mrs Ewa-May Karlsson, Municipality of Vindeln /Committee of the regions – Renewable fuel based on biomass from forestry. Mrs Eva Fridman, Biofuel Region

(Presentation #1) Mr Anders Nordin, Energy Technology Centre(Presentation #2)  Umeå Plant Science Centre – Professor Ove Nilsson, Umeå University(Presentation #3) 16:15 Press conference 16:45 Life Science – a new growing sector in the region, introduced by Chancellor Göran Sandberg, Umeå University – Hereditary diseases Professor Helena Edlund, Umeå University(Presentation #4) Artificial nerve regeneration – Professor Mikael Wiberg, Umeå University Hospital
(Presentation #5) 17:50 Summing up the day – Danuta Hübner, Member of the European Commission – Dr Erik Bergqvist, County Council of Västerbotten

Redaktör: Carina Dahlberg