"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-25

Högre inkomst ökar friluftsintresset

NYHET När inkomsten ökar lägger vi proportionellt mer pengar på sportfiske och camping. Det visar Tarek Ghalwash vid Umeå universitet, som också menar att miljöskatter är ett effektivare sätt att minska energiförbrukningen än nya värmepannor.

Om lönen höjs skaffar många en till bil eller ett större hus. Frågan är om fler också unnar sig att åka och sportfiska, eller ta semester på ett lugnt ställe med ren luft? Tarek Ghalwash vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat om efterfrågan på miljötjänster och miljövaror påverkas av inkomstutvecklingen i samhället. Han visar att när inkomsten ökar använder vi till och med proportionellt mer av pengarna till utrustning för sport, fiske och camping.

Studien baseras på konsumtionsdata för enskilda hushåll mellan år 1913 och 1996. Under denna tidsperiod har vi också valt att lägga pengarna på ungefär samma typ av konsumtionsvaror. Till exempel använde man redan år 1913 en stor del av inkomstökningen till att köpa rekreationsvaror.

Tarek Ghalwash har även undersökt hur teknisk utveckling som minskar energiförbrukningen, till exempel effektivare värmepannor och motorer, påverkar hushållens konsumtionsval och miljöpåverkan. Han visar att man ofta kraftigt överskattar den tekniska utvecklingens positiva effekt på miljön. Det beror på att om vi använder energin mer effektivt får vi också råd att förbruka mer energi till annat. Vi konsumerar därför ytterligare energi, till exempel till en andra bil eller en båt, något som leder till ökade utsläpp. Tarek Ghalwash menar att denna så kallade ”rekyleffekt” är betydande. En lösning på problemet är att beskatta energi och utsläpp. Ökad skatt på exempelvis koldioxidutsläpp har en dämpande effekt på hushållens förbrukning av fossila bränslen (bensin, diesel och olja), och en miljöskatt kan fungera som en ”signal” till hushållen om att minska konsumtionen.

Fredagen den 5 maj försvarar Tarek Ghalwash, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Income, Energy Taxation, and the Environment – An Econometric Analysis. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal S205h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Pere Riera, professor of Economics, Department of applied Economics, Universitat Autonoma de Barcelona.

För mer information, kontakta. Tarek Ghalwash, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 090- 786 56 31, e-post: tarek.ghalwash@econ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson