"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-18

Högre risk för ögonsjukdom i Skellefteå

NYHET Vissa skelleftebor löper ökad risk, upp till fem gånger högre, för att drabbas av ögonsjukdomen glaukom, tidigare kallad grön starr, skriver Siv Åström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 22 februari.

Orsaken är att dessa personer har en proteinutfällning i ögat, synlig som en beläggning på linsen. Den kan medföra att trycket i ögat stiger, något som i sin tur ökar risken för att utveckla glaukom.

Avhandlingen bygger på undersökningar med jämna mellanrum under perioden 1981–2002 av 40 procent av alla skelleftebor födda 1915. Linsbeläggningen fanns hos 23 procent av de studerade personerna när de var 66 år och ökade till 60 procent vid 87 års ålder. Så hög förekomst har aldrig tidigare kunnat visas någonstans i världen. Andelen drabbade av glaukom ökade från drygt två procent till 23 procent under uppföljningstiden.

Glaukom är en långsamt smygande sjukdom som skadar synfältet och ibland inte upptäcks förrän sent. Yngre personer som drabbas löper störst risk för synhandikapp. Den yngste i studien som drabbades var 52 år. Avhandlingen visar att det är främst bland kvinnor i högre åldrar som glaukomsjukdomen inte upptäcks. Personer över 50 år rekommenderas att kontrollera ögontrycket.

Siv Åström är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för oftalmiatrik, Umeå universitet, och kan nås på mobil 070-202 09 07
e-post sivastrom@hotmail.com

Fredagen den 22 februari försvarar Siv Åström, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Long-term follow-up of pseudoexfoliation, intraocular pressure and glaucoma. Epidemiological studies in northern Sweden (svensk titel: Långtidsuppföljning av pseudoexfoliationer, ögontryck och glaukom. Epidemiologiska studier i norra Sverige). Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal E04, byggnad 6E, entré O2, Blodcentralen, suterrängplan, NUS.
Opponent är professor Bertil Lindblom, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64301