"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-23

Högskoleutbildning lönar sig

NYHET Svenskt Näringsliv presenterar i dag en rapport där man har tittat på hur många studenter som fått jobb ett år efter examen, ingångslöner samt hur stort inslag det finns i utbildningen av samverkan med näringslivet.

Att endast 60 procent av de studenter i landet som ingår i Svensk Näringslivs undersökning fått ett kvalificerat jobb ett år efter examen finns det många förklaringar till.

– Det lönar sig alltid att skaffa en högskoleutbildning men det finns aldrig några garantier att man får ett jobb direkt efter avslutad utbildning. Det beror bland annat på hur arbetsmarknaden i stort ser ut men också vilken möjlighet man har att flytta dit jobben finns. För att få en mer rättvisande bild tror jag man måste mäta längre efter examen särskilt när det handlar om perioder av lågkonjunktur, menar Anders Fällström vice rektor för utbildningsfrågor vid Umeå universitet.

Undersökningen visar också på stora skillnader ingångslön, generellt sett är lönenivåerna högre i storstäderna.

– Väldigt många studenter trivs i Umeå och vill stanna kvar trots att löneläget i Umeå och Västerbotten är lågt jämfört med exempelvis Mälardalen. Vi har som jag ser det en gemensam utmaning med näringslivet att arbeta för en vidgad arbetsmarknad, fler kvalificerad arbeten och konkurrenskraftiga lönenivåer även i denna del av landet, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkans- och innovationsfrågor vid Umeå universitet.

Enligt svenskt Näringsliv ökar studenternas chanser att få jobb om det finns en god samverkan med näringslivet i utbildningarna.

– Vi har under en längre tid arbetat metodiskt med att öka samverkansinslagen i utbildningarna. Vi planerar nu att ta ytterligare ett steg genom att skapa miljöer där utbildning, forskning och samverkan och innovation integreras som en naturlig del i studenternas utbildning, berättar Anders Fällström.

– Samverkansfrågan är viktigt för universitetet och ska prägla hela verksamheten. För att förstärka detta ytterligare och för att kunna bygga upp de miljöer som Anders beskriver genomför vi också organisatoriska förändringar på alla nivåer inom universitet, förklarar Agneta Marell.

I den sammanlagda rankingen av utbildningsprogrammen i svenskt Näringslivs undersökning ligger Umeå universitet och Linnéuniversitetet i topp bland de rankade universiteten.

– Det är glädjande men samtidigt ska man veta att sådana här rankingar är mycket vanskliga. Det är svårt att konstruera utvärderingar som tar hänsyn till alla parametrar. Det som ofta ger stort utslag är vilken mix man har på sina utbildningar, och hur långt man har till den stora och lönekonkurrerande arbetsmarknaden, säger Agneta Marell.

– Att exempelvis dra några slutsatser om utbildningarnas kvalitet är svårt. Högskoleverket har regeringens uppdrag att kontrollera utbildningskvalitén och i de undersökningarna brukar Umeå universitet få goda omdömen, konstaterar Anders Fällström.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning har besvarats av 8096 personer. Undantagna från undersökningen är legitimationsutbildningar som exempelvis läkare, poliser och sjuksköterskor men även lärare.

Kontaktpersoner: Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation
E-post: agneta.marell@adm.umu.se Tel: 090-786 69 66
Mobil: 070-207 20 02

Redaktör: Carina Dahlberg