"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-10

Högskoleverket ger Designhögskolan särskilt goda omdömen

NYHET Designhögskolan har med rätta nått internationellt erkännande. Det skriver Högskoleverket i sin utvärdering och poängterar att de förslag som ges ska ses som ytterligare utveckling av en redan hög nivå.

– Vi lägger ned väldigt mycket arbete på att kunna ge en designutbildning av högsta klass. Därför känns det också otroligt glädjande att få sådana positiva omdömen av Högskoleverket, säger Tapio Alakörkkö, prefekt vid institutionen.

Umeå universitet startade sin designutbildning 1989. I dag ger Designhögskolan ett industridesignprogram på kandidatnivå samt tre tvååriga program på masternivå: avancerad produktdesign, interaktionsdesign och transportdesign. Högskoleverkets bedömargrupp anser att förutsättningarna att driva utbildning av hög kvalitet är mycket goda vid Designhögskolan. Det finns lärare med spetskompetens och väletablerade kontakter med industrin. Studentinflytandet är bra och studenterna får kontinuerlig återkoppling på sina prestationer. Designhögskolan lyfts fram som ett särskilt gott exempel eftersom programmen har mycket tydliga profiler och kursinnehållet ligger sedan länge i linje med Bolognaprocessens intentioner. Bedömargruppen ser också positivt på de initiativ som tagits för att förstärka Designhögskolans forskningsmiljö.

Jämfört med andra svenska designutbildningar utmärker sig designhögskolans program genom att ha den internationella marknaden som ett tydligt mål både för rekrytering av nya studenter och som arbetsmarknad för dem som examinerats. Designhögskolan samarbetar med ett stort antal utländska företag och forskargrupper och tack vare detta har studenterna goda kontakter med omvärlden och mycket hög anställningsbarhet, närmare bestämt 95 %.

Vid Högskoleverkets tidigare utvärdering 2000 bedömdes den fria konstnärliga delen som något eftersatt. Bedömargruppen skriver att denna del har utvecklats sedan dess, men att den kan förstärkas ytterligare.

– Undervisningen i industridesign ligger på en internationellt sett mycket hög konstnärlig nivå. I och med satsningen på ett konstnärligt campus har vi mycket goda möjligheter att dessutom förbättra den fria konstnärliga verksamheten i samarbete med bl.a. Konsthögskolan och en kommande arkitekturutbildning, säger Bengt Palmgren, rektor för Designhögskolan.

Utbildningar i design bedrivs vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Växjö, samt vid Beckmans Designhögskola, högskolorna i Borås och Kalmar, och Konstfack. Utbildningen i industridesign vid Lunds universitet ifrågasätts av Högskoleverket.

Konsthögskolan i Umeå ingår också i Högskoleverkets utvärdering, och även den uppfyller kraven för högre utbildning. Bedömargruppen framför viss kritik mot struktur och långsiktig planering, men konstaterar samtidigt att tillgången på internationellt välrenommerade gästlärare är god vid Konsthögskolan, att den pedagogiska rytmen är genomtänkt och att studentinflytandet fungerar väl, både formellt och informellt. Inbjudande lokaler och social miljö framhålls också som styrkeområden.

För ytterligare information, kontakta: Bengt Palmgren, rektor
 vid Designhögskolan Telefon: 070-341 03 12
E-post: Bengt.Palmgren@dh.umu.se

Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan Telefon: 090-786 98 35, 073-620 51 51
E-post: Tapio.Alakorkko@dh.umu.se

Roland Spolander, prefekt vid Konsthögskolan Telefon: 090-786 68 68
E-post: roland.spolander@art.umu.se

Redaktör: Karin Wikman