"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-06

Högskolors kvalitet avgör inte lönen

NYHET Högskolors kvalitet har ingen större betydelse för studenters framtida löner. Om de däremot väljer att byta universitet får de lägre inkomster, i alla fall på kort sikt. Det visar resultaten av en avhandling som Linda Holmlund försvarar den 9 oktober.

Vilken betydelse har de val en student gör innan och under sin utbildning för den framtida inkomsten? Den frågan ställer Linda Holmlund i en av de första svenska studier som tittar på betydelsen av högskolekvalitet. Begreppet kvalitet i högskolan har många dimensioner och det finns olika sätt att mäta kvalitet. I avhandlingen använder Holmlund tre indikatorer för att beskriva kvalitet och få svar på frågan; andel disputerade lärare, antal lärare per student och genomsnittsbetyg hos de studenter som började samtidigt vid samma högskola.

Resultaten visar att högskolans kvalitet inte har särskilt stor effekt på den framtida lönen. Studenter med höga betyg väljer ofta att läsa vid högskolor med hög kvalitet och tar man hänsyn till det blir betydelsen av högskolans kvalitet ytterst liten. Linda Holmlund menar att det istället är studentens egen förmåga som avgör lönen. Dessutom stannar studenter ofta kvar i sin högskoleregion, vilket gör det svårt att skilja betydelsen av högskolans kvalitet från betydelsen av arbetsmarknadsregion.

- Det är också viktigt att komma ihåg att kvalitetsmåtten är ett genomsnitt per högskola. Eftersom det finns stora variationer i kvalitet inom högskolorna måste man gå vidare och jämföra kvalitet på en mer detaljerad nivå, till exempel per fakultet, institution eller utbildningsprogram, menar Holmlund.

Holmlund har även studerat högskolestudenter som bytt universitet under sin utbildning och som studerade sitt första år 1995, 1996 eller 1997. Av dessa studerade ungefär 30 procent vid mer än ett universitet. Men trots att dessa studenter har tagit fler poäng än de som endast läst vid ett lärosäte, hade de lägre inkomster under de första åren efter att de lämnat universitetet.

- Det kan bero på att de som byter universitet förlänger sin utbildning, medan de som inte gör det kommer ut tidigare på arbetsmarknaden och samlar på sig arbetslivserfarenhet. Skillnaden i inkomst mellan dessa båda grupper minskar också över tid, men de som byter högskola kommer inte i kapp under den period som studien täcker.

Fredagen den 9 oktober 2009 försvarar Linda Holmlund, Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, sin avhandling ”Essays on Child Care and Higher Education”. Disputationen äger rum kl 10:15 i hörsal B, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Torberg Falch, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim.

För mer information, kontakta: Linda Holmlund Telefon: 070-319 91 93
E-post: linda.holmlund@econ.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov