"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-27

Högsta betyg till folkhälsovetenskap

NYHET Masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet är den enda masterutbildningen i landet som får det högsta omdömet mycket hög kvalitet av Högskoleverket. Magisterutbildningen följer tätt därefter med betyget hög kvalitet.

– Det är mycket glädjande att Umeå universitet återigen får det högsta betyget av Högskoleverket och det är extra roligt att det går till en utbildning med en mycket stark internationell profil, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Professor Lars Weinehall är enhetschef vid epidemiologi och global hälsa.
– Vi behöver det internationella inslag som våra studenter svarar för. Studenternas egna erfarenheter stärker kvaliteten på utbildningen och bidrar till att skapa en intressant studiemiljö. Hos oss hänger utbildning och forskning nära samman. Vi har ett stort center för forskning om global hälsa som är en av universitetets starka forskningsmiljöer. Vi har också en rad forskningssamarbeten med universitet i låginkomstländer. Utbildningen och forskningen korsbefruktar varandra och en del av våra masterstudenter fortsätter som doktorander i våra forskningsprojekt. Det är särskilt uppmuntrande att Högskoleverket berömmer studenternas fördjupade metodkunskap, förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och den breda orienteringen inom profilområdet global hälsa.

Högskoleverket har utvärderat 23 utbildningar i folkhälsovetenskap vid 15 lärosäten. Av dessa får tre stycken omdömet mycket hög kvalitet, däribland Umeå universitets masterutbildning. Tretton utbildningar, bland annat Umeå universitets magisterutbildning, anses hålla hög kvalitet. Sju utbildningar bedöms ha bristande kvalitet.

I ämnet folkhälsovetenskap studeras hälsan i befolkningen och hälsans bestämningsfaktorer, hälsoförändringar, fördelningen av hälsa mellan olika befolkningsgrupper samt hur man kan påverka hälsoutveckling och ojämlikheter i hälsa. Umeåprogrammet har en inriktning mot globala hälsofrågor och rekryterar till största delen studenter från låg- och medelinkomstländer. Under det gångna läsåret har 60 studenter från 27 länder studerat vid Umeå International School of Public Health. Hälsoekonomi, epidemiologi, intervjuteknik, biostatistik, utvärderingsmetodik och databearbetning är några viktiga verktyg som studenterna får med sig från utbildningen. Kompetensen behövs inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Hösten 2011 infördes studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES, vilket har inneburit ett hot mot utbildningen. Umeå universitet har tilldelats ett antal stipendier och studenter på utbildningen i folkhälsovetenskap har prioriterats. Samtidigt behövs fler åtgärder.
– Nu kan Högskoleverkets betyg användas som ett led i marknadsföringen. Det blir lättare att motivera toppstudenterna att söka sig vidare från storstäderna upp till Umeå, säger Lars Weinehall.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Weinehall, enhetschef för epidemiologi och global hälsaTelefon: 070-564 46 52
E-post: lars.weinehall@epiph.umu.se

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Karin Wikman