"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-11

Högsta betyg till utbildningen i kulturanalys

NYHET Kandidatutbildningen i kulturanalys vid Umeå universitet är en av två utbildningar inom det kulturvetenskapliga området som får betyget "Mycket hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Nu är Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av de kulturvetenskapliga utbildningarna klar.

Kandidatutbildningen i kulturanalys, som funnits sedan 2002 vid Umeå universitet, har av Universitetskanslersämbetet utmärkts med betyget ”Mycket hög kvalitet”.

– Det är verkligen glädjande och inspirerande, säger Bo Nilsson, programansvarig, och fortsätter:
– Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla programmet. Vi har också satsat på skarpa projekt och uppdrag. Dessutom har studenterna möjlighet att profilera sig individuellt inom utbildningen, och vi vet ju att det har gått bra för dem på arbetsmarknaden.

Kerstin Engström, prefekt vid institutionen för kultur och medievetenskaper:

– Jag vill betona att det är lärarnas förtjänst att utbildningen håller den här nivån. Betyget visar dessutom att satsning på att kombinera traditionella humanistiska kunskaper med tydligt yrkesinriktad utbildning är en bra väg att gå.

Magisterutbildningen i kulturanalys vid Umeå universitet har också utvärderats och tilldelats betyget ”Hög kvalitet”.

Universitetskanslersämbetet ska enligt regeringens uppdrag utvärdera utbildningarnas resultat, det vill säga hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.

Kontaktuppgifter:
Bo Nilsson, programansvarig, tel. +46 90 786 99 62, bo.nilsson@umu.se

Redaktör: Per Melander