"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-11

Högt saltintag hos rökare fördubblade risk för reumatisk sjukdom

NYHET Rökare som äter mycket salt mat har dubbelt så hög risk att utveckla den reumatiska sjukdomen reumatoid artrit, jämfört med dem som har ett lågt saltintag. Detta enligt forskning från Umeå universitet, som publiceras i tidskriften Rheumatology.

– Det vi kan visa är att ungefär hälften av den ökade risken för reumatisk sjukdom, som vi vet att rökning medför, är kopplat till ett högt saltintag. I denna studie hade de rökare som hade ett lågt saltintag inte någon ökad risk för reumatisk sjukdom, jämfört med icke-rökare, vilket tyder på att det är kombinationen av rökning och högt saltintag som ger en ökad risk för sjukdomsutveckling, säger Björn Sundström, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

I studien har Björn Sundström och hans kollegor undersökt data från 386 personer som har  insjuknat i reumatoid artrit och som medverkat i Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), där de bland annat fick svara på frågor om matvanor. Deltagarna följdes från i genomsnitt åtta år före de drabbades av sjukdomssymtom fram till dess att de fick sin diagnos. Data från dessa deltagare jämfördes sedan med data från 1 886 kontrollpersoner som inte drabbades av sjukdomen.

Utöver matvanor bland studiedeltagarna kontrollerade forskarna även träningsvanor, rökning och andra sociala faktorer. Forskarna genomförde även analyser av blodprover från studiedeltagarna.

Enligt studien fanns ingen koppling mellan saltintag och reumatisk sjukdom när alla deltagare jämfördes. Men när man tittade specifikt på gruppen rökare fann man alltså att ett högt saltintag mer än fördubblade risken för sjukdom. Enligt Björn Sundström ger detta fynd nya insikter om den process som leder till utveckling av reumatoid artrit bland rökare.

– Det här är spännande, eftersom fyndet kan förklara skillnader i tidigare studier där man har undersökt kost som riskfaktor för reumatisk sjukdom. Konsumtion av frukt och grönsaker har tidigare kopplats till en minskad risk för sjukdomsutveckling, medan intag av proteiner, rött kött, och fisk med måttlig fettandel, är kopplat till en ökad risk. Vår uppfattning är att dessa skillnader också kan förklaras av halterna av salt i dessa livsmedel, säger Björn Sundström.

Han anser vidare att detta resultat, om det kan bekräftas i ytterligare studier, sannolikt kommer att ha inverkan när det gäller forskning på andra sjukdomsområden.

– Nu måste vi börja ställa oss frågor om saltets betydelse bland rökare, även vid andra sjukdomstillstånd, säger Björn Sundström.

För mer information om studien, kontakta gärna:

Björn Sundström, forskare, postdoktor, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.Telefon: 090-785 86 58
E-post: bjorn.sundstrom@medicin.umu.se

Läs studien i tidskriften Rheumatology

Redaktör: Mattias Grundström Mitz