"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-27

Högt söktryck till Medicinska fakultetens program

NYHET En glädjande nyhet kom med beskedet om antalet ansökningar till den medicinska fakultetens program. Det totala antalet förstahandsansökningar är nästan 150 fler än ifjol.

Text: Lena Åminne

- Den corona-kris som har drabbat världen har också inneburit att vi blivit mer medvetna om hur betydelsefulla de som jobbar inom hälso- och sjukvården är, säger Kristina Lejon, vice dekan för utbildning. I hela landet ser vi samma trend gällande vårdutbildningarna och det är mycket glädjande mitt i det elände som denna pandemi orsakat. Människor vill verkligen kavla upp ärmarna och hjälpa till.

Det är många positiva besked för programmen inom Medicinska fakulteten. Det totala antalet ansökningar ser ut att för några program ha fördubblats.

- Sjuksköterskeprogrammet på distans med VFU i Lycksele, har 41 förstahandsansökningar till 4 platser, säger Kristina Lejon. Av dessa 41 kommer den stora majoriteten från Norrland och hälften av de som sökt Lycksele i förstahand kommer från Västerbottens inland.

- Denna inriktning är ny för i höst, och vi ser med tillförsikt fram emot framtiden då vi bedömer att dessa studenter kommer bidra till kompetensförsörjningen framförallt i den norra regionen.

Fler glädjande besked är exempelvis dubblerat antal förstahandsansökningar till röntgensjuksköterske-, biomedicin- och läkarprogrammen (inklusive kompletteringsutbildningen för läkare med utomeuropeisk läkarexamen). Det nya helt nya Idrottsfysiologprogrammet har fått nästan tre förstahandsansökningar på varje plats.

- Vi arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten och tillse att de utbildningar vi erbjuder ligger i framkant vad gäller innehåll och pedagogik. Umeå universitet har än en gång visat sig vara ett attraktivt alternativ för sökande till högre utbildning, något vi tacksamt noterar, säger Kristina Lejon.