"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-18

Högt välbefinnande trots många sjukdomar bland de allra äldsta i norra Sverige

NYHET Trots många sjukdomar, flera olika läkemedel och ett stort hjälpbehov upplever de flesta av de äldsta i norra Sverige ett högt välbefinnande, skriver Petra von Heideken Wågert i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 28 oktober.

De allra äldsta är den snabbast växande åldersgruppen i världen just nu. Kraven på sjukvård och service för äldre kommer att bli större i framtiden och därför är det viktigt att öka kunskapen om denna grupp. Avhandlingen ingår i en befolkningsstudie, ”Umeå 85+-studien”, som genomfördes i Umeå kommun 2000–2001. Där deltog 253 personer som var 85 år, 90 år samt 95 år eller äldre, boende både på institution och hemma.

Sammanfattningsvis är högt blodtryck, depression och höftfraktur vanligare bland de allra äldsta i norr och de använder fler olika läkemedel än i befolkningar längre söderut. Det råder dock stora variationer inom och mellan åldersgrupper och kön. Kvinnors, men inte mäns, fysiska förmåga försämras med åldern och män hade totalt sett bättre fysisk förmåga än kvinnor. I allmänhet har äldre deltagare och kvinnor sämre hälsa än något yngre och män.

Däremot framkom inga ålders- eller könsskillnader i hur man upplever sin hälsa och sitt välbefinnande: Båda skattades som goda av en stor andel bland de tillfrågade. De viktigaste faktorerna för högt välbefinnande är frånvaro av depressiva symtom, att bo hemma, att tidigare haft en stroke och kunnat återvända hem, att inte känna sig ensam och att uppleva få symtom.

Fallolyckor är emellertid ett stort problem i den här åldersgruppen. Under ett halvårs uppföljning föll hälften av dem studerade som bodde på institution och en tredjedel av de hemmaboende personerna. I genomsnitt skulle var sjunde deltagare, och var tredje person som föll, få en höftfraktur under det närmaste året.

Petra von Heideken Wågert är född och uppvuxen på Frösön, Jämtland, och examinerades som sjukgymnast vid Umeå universitet. Efter flera år som doktorand i Umeå bor hon nu i Eskilstuna och har det senaste året varit gästdoktorand vid Mälardalens Högskola, där hon även efter disputationen har anställning vid Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap.
Hon kan nås på tel. 016-15 51 02, e-post petra.heideken.wagert@germed.umu.se.

Avhandlingen läggs fram lördagen den 28 oktober vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheterna för geriatrik och sjukgymnastik, och har titeln Health, physical ability, falls and morale in very old people: the Umeå 85+ Study. Svensk titel: Hälsa, fysisk förmåga, fall och välbefinnande bland de allra äldsta: Umeå 85+ studien.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i aulan, Vårdvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Birgitta Lindmark, Institutionen för neurovetenskap, enheten för sjukgymnastik, Uppsala Universitet.

Redaktör: Hans Fällman