"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-25

Höjd kvalitet vid tre utbildningar

NYHET Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet till Umeå universitets magisterexamen i kemi och masterexamen i kemi respektive molekylärbiologi. Utbildningarna fick i fjol betyget bristande kvalitet, men tack vare kvalitetshöjande insatser är examenstillstånden inte längre ifrågasatta.

UKÄ:s uppgift är att utvärdera högskoleutbildningarna i Sverige. Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får omdömet bristande kvalitet. Om bristerna fortfarande kvarstår vid uppföljningen ett år senare förlorar universitetet eller högskolan sitt examenstillstånd.

Vid utvärderingen 2013 fick magisterexamen i kemi och masterexamen i kemi och molekylärbiologi betyget bristande kvalitet. Åtgärder har nu vidtagits vid de tre utbildningarna för att rätta till problemen. Bland annat har kursplaner för examensarbeten reviderats och förväntade studieresultat förtydligats.

I och med de kvalitetshöjande insatser som genomförts anser Universitetskanslersämbetet att de tre utbildningarna nu håller hög kvalitet och de är därför inte är ifrågasatta längre.

Läs mer på UKÄ:s hemsida

Redaktör: Anna-Lena Lindskog