"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-25

Hon får Gud att berätta sin historia

NYHET Julian av Norwich (1343-1416) har kallats den första kvinnliga författaren på engelska. Hon var skicklig och driven som berättare och levde i en tid då alla, från präster till fromma och hängivna kvinnor, gärna berättade historier för varandra. Julian övervann olika hinder genom att göra Gud till en berättare precis som hon själv. I en ny avhandling av Godelinde Perk, Umeå universitet, beskrivs också hur Julian av Norwich inte bara gör Gud till en moder, utan också till sin medförfattare och medberättare; hur hon får Gud att berätta sin historia.

Godelinde Perk Foto: Kim Buckard

Från den senare delen av 1300-talet och början 1400-talet skrev Julian av Norwich två fängslande texter på s. k. Middle English – den engelska som talades från 1066 till sent 1400-tal – A Vision Showed to A Devout Woman och A Revelation of Love. Båda texterna beskriver en serie visioner daterade till år 1373, något som gör Julian till den tidigast kända kvinnliga författaren på engelska.– Julian är inte bara en skickligt argumenterande författare och teolog, som skildrar Gud som en kärleksfull mor, hon är också en mycket driven berättare som levde i en tid då alla, från präster till grupper av fromma kvinnor, berättade historier för varandra, säger Godelinde Perk och fortsätter:– Jag menar att hennes berättarstil får hennes samtida läsare att bli övertygade om trovärdigheten och auktoriteten i hennes texter, visioner och teologi, trots att religiösa skrifter skrivna av vanligt folk oftast var förknippat med kätteri och att texter av kvinnliga författare ofta ansågs sakna litterär och teologisk trovärdighet.
Julian övervinner olika hinder genom att göra Gud till en berättare precis som hon själv och skriver sina berättelser på ett liknande sätt som de berättelser hon låter Gud göra. Hon gör också sig själv, Gud och läsaren till karaktärer i varandras berättelser. Hennes berättarstil tillåter läsaren att tänka sig Gud på ett nytt sätt och ger hennes arbete teologisk och litterär auktoritet, eftersom Julians berättelser även blir läsarens och Guds historia.
– I min studie jämför jag A Vision Showed to A Devout Woman och A Revelation of Love som berättelser, eftersom den förra är som en helt ny, utökad och återberättad upplaga av den senare. Jag jämför dem även med berättelser som Julian kan ha känt till, helgonbiografier, medeltida teaterstycken och berättelser om Jesu liv, men också texter om samtida litteraturteori och Julians kommentarer om sitt eget berättande.
Samtidigt som Julian gör nya versioner av sitt eget innehåll så är berättelserna också en del av något ännu större; antydningar om Guds karaktär, planer och perspektiv. På detta sätt presenterar Julian sina egna berättarprocesser som något som liknar Guds författande av världshistorien.

Sammanfattningsvis går det att konstatera hur den första kvinnliga författaren på engelska inte bara gör Gud till en mor, utan också till sin medförfattare och medberättare; hon får Gud att berätta sin historia.

Avhandlingen Julian, God, and the Art of Storytelling: A Narrative Analysis of the Works of Julian of Norwich finns publicerad digitalt

Kontakt:

Godelinde Gertrude Perk, godelinde.perk@umu.se, tel. 090-786 67 92, +31642447395

Pressbild

Fredagen 28 oktober försvarar Godelinde Gertrude Perk, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, sin avhandling Julian, God, and the Art of Storytelling: A Narrative Analysis of the Works of Julian of Norwich.

Disputationen äger rum kl. 10.00-12.00, Humanisthuset, Hörsal G. Opponent: Professor Liz Herbert McAvoy, Department of English Literature and Creative Writing, Swansea University

Redaktör: Per Melander