"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-07

Hon har introducerat universitetets nyanställda

NYHET Efter många år på Umeå universitet går Kristina Sjögren i pension. Hon har bland annat varit ansvarig för introduktionsutbildningen av nyanställda och har koll på hur den har sett ut genom åren.

Från Kristina Sjögrens sista introduktionsutbildningen på engelska. Från vänster: Anastasia Barmina, Elena Kostromina, Richard Conway, Kristina Sjögren, Eliot Botosoa, Abbas Cheddad, Johanna Leppäla, Fredinah Namatovu och Daniel Ortiz Morales.
Foto: Mattias Pettersson

I augusti 1967 anställdes Kristina Sjögren som administratör vid institutionen för ekonomisk historia vid Umeå universitet. I augusti i år blir hon pensionär. Kristina har haft många uppgifter och arbetat på olika avdelningar. De senaste tretton åren har ett av hennes ansvarsområden varit introduktionsutbildningen av nyanställda vid universitetet.
– Jag minns inte att det fanns någon introduktionsutbildning när jag började på sextiotalet, säger Kristina, när hon tänker tillbaka.

Då satt hon vid orangefärgade kontorsmöbler i det nybyggda samhällsvetarhuset och skrev på en Olivetti skrivmaskin. "Vill Kristina skriva ut det här? sa professorn."
– Ja visst, professor Utterström – sa jag. Så var samtalstonen då, berättar Kristina.

1970 och 1980-talen

I arkivet har Kristina hittat en inbjudan, undertecknad av förvaltningschef Lars Mårdell i oktober 1972:

"Jag skulle gärna vilja träffa alla de personer som fr.o m. denna termin för längre eller kortare tid är knutna till universitetsförvaltningens verksamhet och berätta litet om universitetets korta historia, dagens problematik och våra framtidsplaner. Det gäller nyanställda, beredskapsanställda samt praktikanter från socialhögskolan och gymnasieskolan".

Gunvor Larsson, numera projektledare på informationsenheten, anställdes vid universitetet i mitten av 1970-talet. Hon har berättat för Kristina att den här träffen blev starten på en omfattande verksamhet med ledarutbildning och introduktionsutbildning för nyanställda. Statens Personalutbildningsnämnd PUN arrangerade chefskurser i administration för institutionsprefekter i Sigtuna. Det ordnades också introduktionskurser för universitetets kontorspersonal på länsstyrelsen i Umeå.

Rollspel för professorer

Hösten 1977 genomfördes en obligatorisk introduktionsutbildning.
– Då spelades bland annat rollspel. Alla personalkategorier var med. Professorer fick spela vaktmästare och det säger väl något om den tidens kultur. Det var viktigt att det inte skulle bli någon nedbrytande sensitivitetsträning eller primalterapi som var i ropet då, berättar Kristina.


1990-talet till 2010-talet

Kristina har genom åren arrangerat ett 30-tal utbildningar på svenska med över 1 200 deltagare totalt. Under 2000-talet ökade antalet studenter och anställda snabbt och under ett par år anordnades två utbildningar per termin. Det har också hållits utbildningsdagar på för anställda som inte har svenska som modersmål.
Vid det senaste utbildningstillfället kom tre deltagare kom från Demografiska databasen i Jörn och en från Kiruna.

Stort engagemang

Kristina har genom sitt engagemang och sitt kunnande gjort betydande insatser för nyanställda.
– Nu funderar mina kolleger på personalenheten hur man kan göra introduktionsutbildningen ännu bättre. Mycket kan läggas på webben, men jag hoppas ändå att nyanställda får möjlighet att träffa varandra och knyta kontakter. I utvärderingarna har det framkommit att det är mycket uppskattat, säger Kristina.

– Det mest givande med introduktionsutbildningarna har varit att träffa anställda från olika delar av universitetet och att få lyssna på föreläsare som har talets gåva. Jag har verkligen lärt mig mycket under dessa 30 år och kommer naturligtvis att sakna en hel del när jag slutar, men snart börjar ett nytt kapitel i mitt liv.

Redaktör: Anette Olofsson