"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-22

Horton, Bäckman och Swynghedauw nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten

NYHET Lancet-chefredaktören Richard Horton, medicinalrådet Nils Bäckman och kardiologen Bernard Swynghedauw är årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Promoveringen sker vid årshögtiden 21 oktober.

Richard Horton är läkare och sedan 1995 chefredaktör för en av världens mest inflytelserika medicinska tidskrifter, brittiska The Lancet. Han har en stark ställning inom FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen), där han är eller har varit medlem av flera olika kommittéer. Horton har sedan länge kontakt med flera företrädare för Umeå universitets medicinska fakultet, och har vid besök i Umeå hållit flera uppskattade föredrag, bland annat för unga forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Dr Richard Horton är född 1961 i England och bosatt i London. Han är sedan tidigare Honorary Professor vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (2000-) och University College in London (2005-).

Umeåsonen Nils Bäckman, född 1939, är sedan 1991 knuten till Socialstyrelsen. Han är verksam både i Umeå och i Stockholm, som medicinalråd vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Under 2006 har han fått flera viktiga regeringsuppdrag. Ett av dem handlar om en översyn av specialiteter där specialistkompetens kan uppnås av tandläkare, och utbildningskrav för dessa områden. Ett annat uppdrag är att utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet där tandhygienister får genomgå utbildning inriktad på ingrepp i tandens hårdvävnader vid karies. Båda uppdragen har betydelse för den utbildning som ges vid Institutionen för odontologi. Nils Bäckman påbörjade sin tandläkarutbildning i Stockholm 1960 för att slutföra den vid Tandläkarinstitutet i Umeå 1965. Han har i alla sammanhang framhållit vikten av en tandläkarutbildning i Umeå, och informerat om dess kvaliteter i sina olika verksamheter.

Bernhard Swynghedauw, född 1935 i Lille, Frankrike är läkare och specialist i kardiologi som tidigt kom att bli heltidsforskare, inriktad framförallt på hjärtmuskelns ämnesomsättning. Han har byggt upp ett världsledande forskningslaboratorium, INSERM-127, vid Hospital Lariboisière i Paris. Swynghedauw har en särställning inom den franska kardiologin vad gäller mer basal kardiologisk vetenskap. Han fungerar som en utomordentlig brygga mellan ren klinik och biologi, där mekanismer bakom och förklaringar till olika sjukdomstillstånd är hans främsta intressområde. Samarbetet med Swynghedauw har höjt umeåkardiologernas kompetens väsentligt, så att de idag tillhör de ledande i landet och kanske även i Norden. Som en följd av detta har Umeå tilldelats rollen som ett av flera centra i ett paneuropeiskt samarbetsprojekt för diagnosen hypertrof kardiomyopati (”Eurogene”).

För mer information, kontakta:

Allmänt:

Dekanus Bengt Järvholm på e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se, mobiltelefon 070-619 22 41 eller telefon 090-785 22 41.

Om Richard Horton:

Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin på e-post larsh.lindholm@fammed.umu.se, telefon 090-785 35 26 eller mobiltelefon 070-585 35 26.

Om Nils Bäckman:

Ylva-Britt Wahlin, universitetslektor och docent i oral medicin på e-post ylva.britt.wahlin@odont.umu.se, telefon 090-785 61 52, 090-785 61 55 eller 0680-604 91, mobiltelefon 070-320 37 46.

Om Bernard Swynghedauw:

Anders Waldenström, professor i kardiologi på e-post Anders.Waldenstrom@medicin.umu.se, telefon 090-785 38 92 eller 070-550 84 33.

Redaktör: Bertil Born