"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-22

Hot och säkerhet i staden – ny utställning på Bildmuseet

NYHET Bildmuseets samarbete med Johannesburg Art Gallery i projektet Urban Concerns fortsätter. Nu öppnas en utställning av den sydafrikanska konstnären Anthea Moys, som i lekfulla performanceverk ställer frågor om hot och säkerhet i stadsrummet. På söndag 27 april presenteras utställningen av Michelle Harris, gästcurator från Johannesburg.

Två inbjudna curatorer, Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige har tillsammans ställt samman ett program kring temat Urban Concerns som genomförs på Bildmuseet under 2008.

Det senaste tillägget till projektet är två verk av den Johannesburg-baserade konstnären Anthea Moys. I lekfullt iscensatta performances, fotografiska arbeten och video undersöker hon stadsrummets förändring och utveckling och invånarnas upplevelser av den urbana miljön. På Bildmuseet visar hon två aktuella verk, Boxing Games, 2007 och Gautrain: Ophelia, 2008.

Boxing Games är en videodokumentation av en rad performances där 12 deltagare utför ett spel med boxning som huvudingrediens. Det äger rum på publika platser i Johannesburg och leds och döms av en domare. Spelet genomförs enligt vissa förutbestämda regler men det har också oförutsedda konsekvenser. Boxing Games handlar om erfarenheter av stadsmiljön och spänningsförhållandet mellan lek och allvar, säkerhet och risktagande.

The Gautrain är benämningen på en snabbtågsbana som byggs mellan Johannesburg, Pretoria och Johannesburgs flygplats och som beräknas vara klar 2011. Byggarbetsplatsen vid the Gautrain är liksom de många andra pågående byggprojekten i och utanför Johannesburg områden där stora förändringar sker. I verket Gautrain: Ophelia drar Anthea Moys paralleller mellan osäkerheten inför dessa omfattande omvandlingsprojekt och den känsla av maktlöshet som många av Johannesburgs invånare ger uttryck för.

Som en del i Urban Concerns har The Hub, ett rum för information och dokumentation kring projektet, iordningställts. Via en skypeuppkoppling i The Hub ges invånare i Umeå och Johannesburg möjlighet att kommunicera med varandra.

Söndag den 27 april kl 14.00 ger Michelle Harris en presentation av Anthea Moys utställning. Från kl 14.30 finns representanter för miljögrupper i de båda städerna på plats för en dialog kring miljöfrågor, via nätet. Bildmuseets besökare är välkomna att delta i diskussionen, som i Umeå leds av Ulrika Nuottaniemi.

Projektet Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Pressbilder

Högupplösta pressbilder kan hämtas från: www.bildmuseet.umu.se/pressbild.html

Vernissage

Söndag 27 april 2008 kl 14.00

Mer information

Brita Täljedal, intendent brita.taljedal@bildmuseet.umu.se, 090-786 77 14

Redaktör: Helena Vejbrink