"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-02

Hotande smitta och nya motmedel i fokus för forskarmöte i Umeå

NYHET Influensa, harpest, sorkfeber och andra infektioner, det växande hotet från antibiotikaresistenta bakterier och möjligheterna att hitta nya sätt att angripa dem. Det är några frågor i fokus för det stora mikrobiologiska vårmötet i Umeå den 3—5 juni.

Drygt 260 personer med intresse för diagnostik och forskning inom mikrobiologi samlas i Umeå Folkets Hus den här veckan. De bakteriologiska och virologiska enheterna vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting är värdar för vårmötet, som är ett samarrangemang mellan Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi, Svensk förening för mikrobiologi och Swedish Labtech.

Fyrtio företag med tekniska produkter för mikrobiologisk diagnostik och forskning medverkar som utställare. Bl.a. presenteras förbättringar inom diagnostik av bakterier, virus och parasiter. Ett 50-tal forskare från flera länder kommer att presentera både historiska och nutida frågor från mikrobiologins breda fält, allt ifrån bibliska farsoter och tidigare influensapandemier till nutida problem, t.ex. den ökande resistensen för antibiotika.

Några exempel på frågor som ska diskuteras:

  • Hur bör det svenska vaccinprogrammet utökas?
  • Vad är bakgrunden till att bakterien Clostridium difficile utgör ett ökande hälsohot (första svenska fallet av den hotfulla varianten O27 upptäcktes i Uppsala förra veckan)?
  • Var i naturen finns reservoaren för harpestsmitta?
  • Varför fick vi ett rekordstort utbrott av sorkfeber 2007?
  • Kan vi utveckla antibakteriella läkemedel med nya verkningsmekanismer?
  • Kan adenovirus användas för att skapa vacciner mot andra smittämnen?
  • Hur kan mikrober överlista vårt immunförsvar?
  • Har cytomegalovirus betydelse för kronisk inflammation och cancer?

Under mötet belönas några unga forskare.

Kristina Nyström, Göteborg och Michael Diestinger, Lund, får ”Ljungers pris för mikrobiologer” 2008 för sina insatser i virologi respektive bakteriell bioenergetik.
Kristina Nyström disputerade 2007 i medicinsk virologi och är nu gästforskare vid INSERM i Nantes, Frankrike. Hennes forskning rör kolhydrat-baserade ytstrukturer som induceras hos celler efter infektion med bland annat herpesvirus.
Michael Diestinger är doktorand i mikrobiologi vid Lunds universitet. Hans avhandling innehåller en strukturanalys av ett komplicerat membranprotein med hjälp av NMR (kärnmagnetisk resonans).

ST-läkaren och doktoranden Lisa Pettersson vid avdelningen för klinisk virologi, Umeå universitet, erhåller resestipendium av Orion Diagnostica för studier av sorkfeber, nya potentiella smittvägar och mekanismer för hur viruset orsakar sjukdom.

Mötet öppnas tisdag den 3 juni kl. 12.30 i Idunteatern med välkomstanföranden av Helena Lindholm, Anders Sjöstedt och kommunalråd Lennart Holmlund.

Programmet finns som pdf-fil på www.umea.fh.se/default.asp?id=3824.

För mer information kontakta:

Helena Lindholm, ordförande i Riksföreningen för mikrobiologi, 070-624 18 46, helena.lindholm@vll.se
Anders Sjöstedt, professor i klinisk bakteriologi, Umeå universitet, 073-620 54 00, anders.sjostedt@climi.umu.se
Urban Kumlin, överläkare i klinisk virologi, Norrlands universitetssjukhus, 0730-36 10 19, urban.kumlin@infdis.umu.se

Redaktör: Hans Fällman