"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-03

HPC2N Sarek – en ny nationalpark för superdatorberäkningar

NYHET Tisdagen den 7 december invigs HPC2N:s superdatorkluster Sarek vid Umeå universitet. Sarek är i dag Sveriges snabbaste och kraftfullaste superdatorsystem.

Tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 10 miljoner kronor har HPC2N (High Performance Computing Center North) anskaffat ett nytt superkluster, kallat Sarek. Klustret innebär en strategisk förstärkning av HPC2N:s superdatorpark och är idag tillgängligt för forskare inom olika discipliner från hela landet.

Sarek består av 384 processorer, 192 noder, som är anslutna i det supersnabba nätverket Myrinet-2000. Totalt har Sarek en maximal beräkningskapacitet på cirka 1700 miljarder flyttalsoperationer per sekund och en total minneskapacitet motsvarande 1,5 terabyte (TB) primärminne (1 tera = 1000 miljarder =1 000 000 000 000). Varje nod består av två processorer, 64-bit AMD Opteron CPU, och har 8 GB RAM.

HPC2N introducerar ny teknik både vad gäller val av processorer och anslutningsnätverk och systemet som levererats av HP Sweden var det första superklustret i världen som byggts med just denna kombination av teknologi.

HPC2N är ett nationellt centrum för parallella och vetenskapliga beräkningar, organiserat som ett kompetensnätverk mellan Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan, Institutet för rymdfysik i Kiruna, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Umeå universitet.

HPC2N ingår i Vetenskapsrådets metacenter SNIC, se www.snic.vr.se Vetenskapsrådet är huvudfinansiär för verksamheten vid HPC2N och bidrar med cirka 6 miljoner kronor per år.

Strävan att förstå och studera allt mer komplexa system leder till ett ständigt ökande behov av beräkningsresurser. Idag är beräkningsvetenskap och beräkningsteknik ett nödvändigt komplement till vetenskapens klassiska par, teori och experiment. Datorsimuleringar är ofta den enda metoden att studera de modeller och system man är intresserade av.

Exempel på detta är studier av fenomen i naturen, från mikro- till makroskala, och olika typer av ingenjörsproblem, t.ex. svetsfogars hållbarhet, sidvindskänslighet hos fordon. Området inkluderar idag såväl beräkningsintensiva som data- och kommunikationsintensiva tillämpningar. I allt större omfattning ingår även lagring och bearbetning av stora datamängder samt interaktiv visualisering och VR-teknik.

Plats: MIT-huset, sal MA 121
Tid: 7 december, start klockan 13.00.

Programmet för halvdagssymposiet finns på: www.hpc2n.umu.se/events/workshops/04/invigning

HPC2N hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna på invigningen!

För ytterligare information, kontakta:

Dr Mats NylénTelefon: 090-786 69 56
E-post: nylen@hpc2n.umu.se Docent

Erik ElmrothTelefon: 090-786 69 86
E-post: elmroth@cs.umu.se

Professor Bo Kågström, föreståndare för HPC2NTelefon: 090-786 54 19, 073-620 54 19
E-post: bo.kagstrom@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman