"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-13

HSV kritiserar journalistutbildningen i Umeå

NYHET I en utvärdering av Sveriges journalistutbildningar riktar Högskoleverket kritik mot Umeå universitet. Verket anser att fler av de fast anställda lärarna vid journalistprogrammen bör vara disputerade.

– Vi välkomnar utvärderingen som en chans att förbättra för våra studenter och tar självklart allvarligt på kritiken, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten. Grundproblematiken är känd och vi måste nu analysera situationen och ta krafttag för att åstadkomma förbättringar vad gäller ämnesförankring för utbildningens disputerade lärare.

Umeå universitet ger en journalistutbildning med två inriktningar: vetenskapsjournalistik och kulturjournalistik. Vid Högskoleverkets förra utvärdering fick utbildningen i vetenskapsjournalistik ett gott betyg. Särskilt berömde Högskoleverket att inriktningen involverade många andra ämnen och på detta sätt gjorde Umeå universitets utbildning unik. Den här gången visar man större intresse för forskningsanknytningen just i journalistik, och det ämnets samarbete med forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.

– Vissa delar av kritiken var väntad, eftersom två disputerade lärare går i pension samtidigt som vi inte ännu kunnat slussa in de nyligen disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap, säger Britta Lundgren som nu planerar för de kommande åtgärderna.

– Positivt är att vi fyller platserna och har haft få avhopp. Två av lärarna har fått pedagogiska priser. Vi kommer att kunna inrätta en gästprofessur i journalistik med medel från branschen. Vi kommer också att agera för att kunna inrätta exempelvis ett lektorat i journalistik eller att anställa en adjungerad lektor eller professor. Vad gäller teknisk utrustning så ligger vi redan nu väl till och har avsatt medel för att ytterligare förbättra den.

Högskoleverkets bedömargrupp påpekar svårigheter att få praktik och arbete i regionen. – Vi är ett av Sveriges stora universitet och utbildar självklart inte bara för vår egen region. Den tuffa arbetsmarknaden delar vi ju med alla andra journalistutbildningar.

Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för magisterexamen i journalistik. I samband med Bologna-anpassningen har programmet inför 2007/08 ombildats till att vara ett kandidatprogram. Umeå universitet har ett år på sig att rätta till problemen.

– Vi inom universitetsledningen kommer att göra allt vi kan för att stötta fakultetsledningen så att de kan komma till rätta med problemen, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning. Det är fakultetsnämnderna som ansvarar för att utbildningen har den vetenskapliga nivå som krävs och för tillsättningen av tjänster.

För mer information eller intervju kontakta gärna: Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet
Mobiltel 0706-51 68 22 eller epost britta.lundgren@kultmed.umu.se

Åsa Bergenheim, prorektor vid Umeå universitet
Mobiltel 0702-58 88 29 eller epost aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink