"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-09

HSV:s kritik av psykoterapeututbildningarna: Åtgärder av bristerna planeras

NYHET Umeå universitet är ett av 14 lärosäten som får kritik för sina psykoterapeututbildningar i Högskoleverkets utvärdering. Utbildningarna finns på 18 platser i landet. Planer på åtgärder av bristerna finns dock redan.

Umeå universitet bedriver psykoterapeututbildningar på steg 2-nivå med fyra inriktningar. Av dessa är det främst inriktningen mot barn- och föräldraterapi som får kritik av Högskoleverket, HSV. HSV kritiserar att ungdomsterapidelen, alltså psykoterapi från puberteten och till 18–19 års ålder, finns med i de två inriktningarna mot vuxenterapi. Utvärderarna anser att denna del i stället bör ligga i inriktningen mot barn- och föräldraterapi.

– Här skiljer sig vår och HSV:s syn åt. Vi som arbetar med barnterapiutbildningar har erfarenhet av att man måste inkludera föräldrastödsmodeller för att få hög kvalitet på psykoterapeutiskt arbete med barn. Det finns då för lite tid att samtidigt kunna ge en fördjupad ungdomsterapiutbildning. Vi har därför valt att den inriktningen ges i samband med vuxenterapiutbildningar, eftersom att där ingår de psykoterapimetoder som används vid terapi av ungdomspsykiatriska problem. Vi behöver ha en dialog med bedömargruppen om detta, konstaterar Bruno Hägglöf, professor och chef för enheten för psykoterapi vid Umeå universitet.

Vidare skriver verket i sin utvärdering att Umeå universitet lär ut ”icke evidensbaserade inriktningar och metoder” i barn- och föräldraterapiutbildningen. Kritiken gäller två nya avsnitt i utbildningen, med de nya terapimetoderna Theraplay och BoF (barn- och föräldraterapi) som är en kombination av barnterapi och föräldrastödsterapi. Metoderna används idag inom barn- och ungdomspsykiatrin, men är så nya att de inte kunnat utvärderas vetenskapligt ännu.

– Vi skall beakta HSV:s kritik av dessa metoder inför nästa start av utbildningen med inriktning mot barn- och föräldraterapi som sker höstterminen 2008, säger Bruno Hägglöf.

Den övriga kritiken från utvärderingen handlar om behov av fler lärarträffar, bättre utvärdering av handledningen av studenterna och att psykiatrisk diagnostik ska ha större utrymme än nu.

– Detta är saker som vi redan arbetar med, och kvalitetsbristerna kommer att åtgärdas framöver, säger Bruno Hägglöf.

För mer information, kontakta: Professor Bruno Hägglöf, chef för enheten för psykoterapi på telefon 090-785 66 56, mobiltelefon 070-595 66 56 eller e-post bruno.hagglof@psychiat.umu.se.

Professor Lars Jacobsson, föreståndare för psykoterapiutbildningarna på telefon 090-785 63 13, mobiltelefon 070-695 42 17 eller e-post lars.jacobsson@psychiat.umu.se.

Professor Bengt Järvholm, dekanus vid medicinska fakulteten på telefon 090-785 22 41, mobiltelefon 070-619 22 41 eller e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se.

Redaktör: Bertil Born