"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-27

Hugo tar tempen på Internetdagarna

NYHET När Internetdagarna bjuder in till två dagars konferens i Stockholm om läget för internet i Sverige idag finns Hugo Hedlund, student vid informatik, med bland deltagarna för att följa utvecklingen inom it-branschen.

Hugo Hedlund läser sista året på BIT, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer, och är med på Internetdagarna för att få en känsla för vad som är aktuellt inom it-området.

– Jag har följt Digidels kampanj att föra ut 500 000 fler svenskar på internet och därför var det intressant att få höra hur det gått, säger Hugo Hedlund.

I snart tre år har kampanjen Digidel pågått och i samband med Internetdagarna rundades kampanjen av med föredrag om hur fler kan få tillgång till internet. För även om Sverige är ett av världens mest utbyggda internetländer står närmare en miljon svenska utanför internet, vilket konstaterades i utredning Svenskarna och internet, som släpptes inför konferensen.

– Men det var också intressant att höra exempelvis en keynote av Rebecca MacKinnon om hur deltagandeklyftan ökat. Även om man faktiskt har tillgång till internet så kanske man inte nyttjar det. Ojämlikheten kan finnas kvar fast den har bytt skepnad, säger Hugo Hedlund.

Hugo Hedlund berättar att centralt för honom som it-student med beteendevetenskaplig inriktning är att tolka språk mellan olika grupper inom det digitala.

– Det finns många spelare inom internetfältet och det kan vara svårt att kommunicera mellan dem. Vi som BIT-studenter kan översätta mellan exempelvis administratörer och de som jobbar med tekniska frågor.

Ett annat område som Hugo Hedlund följde under dagarna var frågorna om Integritet på nätet i efterdyningarna av fallet Snowden och övervakning på internet.

– Det var verkligen aktuella frågor bland annat om hur ekonomiska intressen kan komma i konflikt med mänskliga rättigheter, säger Hugo Hedlund, som är mycket nöjd med de två konferensdagarna.

Hugos tre höjdpunkter från Internetdagarna:
1.ISOC-SE:s "Orientering i det nätpolitiska landskapet" med bland andra Marcin de Kaminski från Lunds universitet och Amelia Andersdotter från Piratpartiet. 

2. Rebecca MacKinnons keynote om digitala teknikers påverkan på mänskliga rättigheter. (Se inspelning från Rebecca MacKinnons tal, 40 minuter in i filmen.) 

3. Digidels paneldiskussion "Blir det klirr i kassan?" med bland andra Loth Hammar från Digitaliseringskommisionen och Angela Zetterlund från Linnéuniversitetet. (Se inspelning från panelsamtalet, börjar 39 minuter in i filmen.)   

Inbjudna studenter
Att Hugo Hedlund kom med på konferensen var för övrigt ett resultat av att arrangörerna bjöd in ett tjugotal studenter från hela Sverige till gratis deltagande, något som Hugo gärna nappade på efter ett tips från sin lärare Carl-Johan Orre på institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Internetdagarna anordnas av .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av Internet i Sverige och som ansvarar för Internets svenska toppdomän .se. Internetdagarna 2013 är den 14:e konferensen i ordningen.

Redaktör: Mikael Hansson