"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-02

Humaniorastudenter får en mer internationell utbildning

NYHET I november 2008 beslutade Baltics donationsstiftelse att satsa på humaniora, och nu kommer pengarna humaniorastudenterna till del. Satsningen kommer att ge helt nya möjligheter till resor och internationella utbyten.

– En sådan här satsning har länge funnits på vår önskelista. En mer internationell grundutbildning ger studenterna viktiga kontaktnät och ett försprång på arbetsmarknaden. Dessutom underlättas övergången från grundutbildning till forskarutbildning – och på sikt till en mer internationell forskarkarriär, säger Jonas Carlquist, prodekanus vid humanistiska fakulteten.

Pengarna ur Balticdonationen gör det möjligt för humanistiska utbildningar att erbjuda internationella exkursioner, spännande internationella gästlärare och annat internationellt samarbete. Dels kan olika humanistiska utbildningar söka del av medlen för internationalisering,  dels kan enskilda studenter söka resestipendier. Det innebär alltså inte bara fler internationella inslag i utbildningarna utan dessutom att ett antal studenter kommer att få stipendier för att göra egna resor redan i år. Resestipendierna ska gynna det egna lärandet inom utbildningen, som till exempel studiebesök,  arkivresor,  fältarbete eller materialinsamling.

Elfrida BergmanMorot för högre ambitioner

– Särskilt stipendierna kan bli en morot för de studenter som har höga ambitioner men hålls tillbaka av ekonomiska skäl. Humanister är inte bortskämda med såna möjligheter, och att ha praktiserat eller fältarbetat utomlands tror jag kan vara avgörande när det gäller att konkurrera om jobb i framtiden, säger Elfrida Bergman, ordförande i studentkårens Humanistiska sektion.

Satsningen ingår i Humanistisk offensiv,  utveckling av humaniora vid Umeå universitet,  som den humanistiska fakulteten inledde 2006. De mest centrala insatsområdena utgörs av en satsning på förstärkt forskning vid fakulteten och internationalisering av såväl forskning som utbildning.

Stipendierna kommer att utlysas varje år på fakultetens webbplats.
Utlysning 2010

För ytterligare information, kontakta gärna:

Professor Jonas Carlquist, prodekanus vid humanistiska fakulteten,
tel 0708-736299 eller e-post

Redaktör: Helena Vejbrink