"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-20

Humanister i praktiska projekt

NYHET Till hösten startar en ny kurs för studenter som läst humaniora i ett par år och nu är reda att testa sina humanistiska kompetenser i praktiken.

– Det här blir en helt ny möjlighet för studenter som läser fristående kurser att få praktik och visa upp sina kompetenser för arbetsgivare, säger Maria Löfgren, utbildningsledare vid humanistiska fakulteten.

Den nya kursen "Humanister i praktiska projekt" riktar sig till studenter som har läst humaniora i ett par år och nu vill tillämpa sina humanistiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Kursen tränar studenterna inför mötet med yrkeslivet genom övningar i kommunikation, gruppdynamik och processtänkande och de får lära sig planera sin karriär. Under tre veckor kommer de också att arbeta i ett tillämpat projekt ute på en arbetsplats.

– Vi vill visa arbetsgivare också utanför humanisternas traditionella arbetsmarknad vilken nytta de kan ha av humanistiska kompetenser, fortsätter Maria Löfgren.

Några av de kompetenser som humanister kan erbjuda företagen är språkbearbetning och kommunikation både på svenska och främmande språk, att kritiskt granska texter, begripliggöra och förklara för icke-specialister, att argumentera och övertyga. Humanister blir också skickliga på att förstå sociala och kulturella föreställningsvärldar eller bild, film och drama, att sätta frågor i historiska sammanhang, anlägga internationella perspektiv, värdera källmaterial, genomföra utredningsuppdrag med mera.

Läs mer om kursen.

För ytterligare information, kontakta gärna utbildningsledare Maria Löfgren, humanistiska fakulteten,
tel 090-786 65 89 eller e-post.

Redaktör: Helena Vejbrink