"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-24

Humanisterna kraftsamlar för starkare forskning och utbildning

NYHET Färre studenter på helfart och svårare att få forskningsmedel; situationen för humanistisk forskning och utbildning har blivit allt svårare – vid Umeå universitet liksom i resten av landet. Men nu laddar humanisterna för att vända den nedgående trenden.

Humanistisk utbildning i hela landet har liksom teknik och naturvetenskap fått allt färre sökande. Forskningsmedel fördelas på nya sätt som missgynnar traditionell humaniora.

Vid Umeå universitet har utvecklingen lett till att många av de humanistiska institutionerna har svårt att få ekonomin att gå ihop. En gräns är nådd och något måste göras. – Vi har framgångsrik forskning vid vår fakultet och mycket bra utbildning. Vi vet att humaniora fyller en viktig roll i samhället och att ämnesbredden är en av Umeå universitets allra viktigaste tillgångar, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistisk fakultet.
– Men för att överleva måste vi bli ännu bättre och hitta nya sätt att arbeta.

Under hösten vill fakultetsledningen starta en humanistisk offensiv för att vända den negativa utvecklingen. Det handlar till exempel om att skapa förutsättningar för en sund ekonomi, om att skapa slagkraftig utbildning och vässad forskning. En annan viktig del är att synliggöra humanistisk kompetens och anställningsbarhet. – En alldeles ny utredning som vi har gjort visar mycket glädjande att de som disputerat hos oss har fått jobb, men också att de flesta arbetar inom universitet och högskolor, berättar Britta Lundgren.
– Vi måste bli bättre på att berätta om hur humanistisk kunskap kan användas utanför akademin. Vi måste också arbeta fram fler ämnesöverskridande och yrkesinriktade program och rikta oss mot nya grupper av studenter.

För att komma fram till de bästa sätten för att stärka humaniora vill man i höst involvera institutioner, studenter och olika yrkeskategorier och även ta lärdom av goda exempel från andra fakulteter och universitet.
– Vi har ett svårt men väldigt viktigt arbete framför oss. I dag vet vi vad vi vill och måste göra, i vår hoppas vi kunna berätta mer om hur vi går framåt för att uppnå det.

För mer information, kontakta gärna Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet:
tel 090-786 62 43 eller e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink