"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-31

Humanistiska fakulteten vill spara genom ny organistations- och ledningsstruktur

NYHET Humanistiska fakultetsnämnden har idag beslutat att 5 miljoner per år ska sparas genom minskad administration och minskad tid för olika ledningsuppdrag i stället för nedläggning av ämnen.

För att få verksamheten vid universitetets humanistiska fakultet att gå runt måste 5 miljoner kronor sparas per år. I dag har fakultetsnämnden beslutat att det ska göras genom en minskad administration och effektivare ledningsorganisation. Efter att ha tagit del av institutionernas, studenternas och fackens remissyttranden beslutade nämnden också att föreslå rektor att slå samman fakultetens nio små institutioner till fyra större, enligt det förslag som presenterades i mars. Rektor kommer att fatta beslut om den eventuella omorganisationen på tisdag den 5 juni.

– På något sätt måste vi spara, och genom att göra det på administrationen och ledningsuppdragen vill vi försöka bevara utbildning och forskning i våra ämnen, säger Britta Lundgren som är ordförande i humanistiska fakultetsnämnden. Vi vill också skapa möjligheter för att kunna fullfölja arbetet med Humanistisk offensiv.

Fakultetsnämnden beslutade om en modell för hur institutionernas administration och ledningsuppdrag ska organiseras på bästa och mest ekonomiska sätt, och hur mycket tid som ska läggas på olika uppdrag. Modellen innebär ingen förändring i fråga om den förmodade personalminskning som meddelades via pressmeddelande i mars. Utöver de övertalighetsprocesser som redan pågår motsvarar besparingen ca 6 heltidsanställningar för administratörer och ca 4,4 heltidsanställningar för lärare.

– Vilket sätt att spara vi än väljer så leder det tyvärr till omplaceringar och risk för högre arbetsbelastning för dem som jobbar kvar, säger Britta Lundgren. Nämnden tror att det här är det bästa sättet, och vi ska göra vårt bästa för att förebygga de arbetsmiljörisker som kan befaras.

För mer information, kontakta gärna Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten
e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink