"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-31

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2015

NYHET María Esquivel Sánchez, lektor i spanska vid Institutionen för språkstudier, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2015.

Motivering: María Esquivel Sánchez är en orädd, nyfiken och kreativ nätpedagog, som framgångsrikt lyckas med den svåra konsten att skapa gruppkänsla och motivation för lärande på nätet.

Sedan María Esquivel Sánchez började undervisa vid Umeå universitet i slutet av 1990-talet har hon varit en av fakultetens mest uppskattade lärare i ämnet spanska, både bland studenter och kollegor. Hon har framgångsrikt skapat goda virtuella lärmiljöer där hennes sociala förmågor som lärare kommer studentgrupperna till godo.

Studenternas utvärderingar av undervisningen visar att María har en särskilt god förmåga att engagera och motivera till lärande och att hon lyckas mycket väl med att individanpassa undervisningen. Hon förmedlar en syn på utbildning som ett lärande för livet, en process som inte tar slut när studenterna tar sin examen. En av Marías många förtjänster är hennes förmåga att upprätthålla nätverk med spanskämnets alumner, ofta lång tid efter att studenterna lämnat institutionen.

I den nätbaserade undervisningen har María Esquivel Sánchez underlättat studenternas identifikation med spansk och latinamerikansk kultur. En av Marías särskilt goda insatser i detta område är det virtuella utbyte hon initierade med studenter i Colombia.

Utbytet innebar att Umeå universitets studenter i spanska via en nätbaserad plattform kom i direktkontakt med modersmålstalande studenter i Latinamerika. Tillsammans fick studenterna lösa uppgifter och problem som syftade till att knyta kontakter, öva språkfärdighet och att öka den interkulturella förståelsen.

Tack vare Marías nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas inom området, har hon visat mycket god förmåga att hantera olika IKT-verktyg och att utnyttja nätets pedagogiska potential i undervisningen. Det har givit inspiration till kollegor och har lett till att fakulteten kunnat förlägga allt fler av kurserna i spanska till nätet, utan att ge avkall på undervisningskvalitén.

Marías framgångar inom det nätpedagogiska området, och då särskilt inom språkundervisning, är en stor tillgång för Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

Kontakt:

María Esquivel Sánchez, maria.esquivel@umu.se, tel. 090-786 68 41

Redaktör: Per Melander