"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-15

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

NYHET Jonas Liliequist, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2016.

Jonas Liliequist Foto: Per Melander

Motivering: För en nyfiken och engagerad lärargärning som är starkt integrerad med den egna forskningen.

Jonas Liliequist disputerade i historia 1992 och har huvuddelen av tiden därefter varit verksam både som forskare och lärare. Han har undervisat på en rad kurser från grundnivå till avancerad nivå och forskarutbildning. Fokus för hans undervisning rent kronologiskt har legat på den äldre och tidigmoderna historien, vilket också korresponderar med hans forskningsinriktning.

Jonas Liliequist har, trots en stor undervisningsvolym, hela tiden fortsatt att vara aktiv som forskare och därigenom kunnat meritera sig till att bli professor. Han har alltså varit både lärare och forskare, inte antingen eller. Den tydliga forskningsanknytningen har alltid varit en av styrkorna med hans undervisning.

Liliequist har bibehållit ett nyfiket sinnelag och har hela tiden strävat efter att utveckla och förbättra sin undervisning. Han skapar ökad fördjupning och större studentaktivitet, bland annat genom att digitalisera basföreläsningar för att frigöra utrymme till andra undervisningsformer. Han har också tagit sig an den utmaning det innebär att hantera allt mer heterogena studentgrupper, vad gäller förkunskaper och intressenivå, att nå de förväntade studieresultaten.

I utvärderingar framhålls Liliequists mångkunnighet och goda pedagogiska förmåga. Men även hans personliga framtoning, humor och tillmötesgående hållning brukar återkommande nämnas. Liliequist är en lojal och hjälpsam ämneskollega som betyder mycket för historieämnets fördjupade förståelse och fortsatta utveckling.

Pressbild

Kontakt:

Jonas Liliequist, jonas.liliequist@umu.se, tel. 090-786 67 73

Redaktör: Per Melander