"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-28

Humanistiska forskarskolan inbjuder till handledarseminarium

NYHET För första gången anordnas nu inom ramen för den humanistiska forskarskolan ett seminarium för fakultetens handledare.

TANKEN ÄR ATT DESSA seminarier från och med nu ska vara regelbundet återkommande ungefär 2 gånger per termin. Förhoppningsvis kan seminarierna fungera som en mötesplats och ett diskussionsforum över institutions- och ämnesgränserna och bidra till högre kvalitet inom forskarutbildningen vid fakulteten. Det första seminariet kommer att handla om:

Den individuella studieplanen – hjälpmedel eller hinder?
Torsdag 6 oktober 15.00-16.30, B203

Lena Holm, FD i arkeologi som för närvarande arbetar på planerings-
enheten och Studentcentrum med forskarutbildningsfrågor, inleder forskarskolans första handledarseminarium. Under seminariet kommer vi att diskutera varför det ska skrivas en individuell studieplan och hur man bland annat kan använda den som ett verktyg för att höja kvaliteten i forskarutbildningen.

Kontaktperson: lena.berggren@historia.umu.se