"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-14

Humlab, en elitinstitution också internationellt

NYHET Humlab har på en förbluffande kort tid erövrat en plats bland elitinstitutionerna inom sitt område, också sett ur ett internationellt perspektiv. Det skriver imponerade utvärderare om universitetets mötesplats för humaniora och informationsteknologi.

Den oberoende utvärderingen av Humlab kunde inte ha varit mer positiv. Professor Inge Jonsson, tidigare rektor vid Stockholms universitet, och professor Fred Karlsson, dekanus vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet har fått ett utomordentligt gott intryck av Humlabs verksamhet. Internationellt utgör Humlab en mycket attraktiv och välbesökt mötesplats, skriver de i sin rapport.

Ett "imponerande galleri internationella toppförmågor" har under de senaste åren hållit seminarier och korta föreläsningar i Humlab och "att betraktas som en trovärdig partner av en institution som MITs Media Lab säger mer än tusen ord".

Förutom de ovan nämnda professorerna har också professor Katherine Hayles, University of California at Los Angeles, en av världens ledande forskare inom området, deltagit i utvärderingsarbetet. Hayles säger bland annat att Umeå universitet genom Humlab har ”the enviable international reputation as a center for excellence in the digital humanities”.
– Vi är givetvis väldigt glada och stolta över utvärderingens mycket positiva bedömning av Humlab. Jag tror att Humlab har bidragit till att förändra såväl Humanistisk fakultet som Umeå universitet på viktiga sätt och jag ser fram emot den utveckling av Humlab som vi planerar för de närmaste åren. Det är mycket på gång, säger HUMlabs föreståndare Patrik Svensson som själv lovordas i utvärderingen för sin förmåga att tänka nytt, att entusiasmera studenter och medarbetare och att attrahera ledande forskare från när och fjärran.

I Humlab möts studenter, doktorander, lärare och forskare från alla discipliner inom universitetet, men dörren står öppen också för intresserade företag, konstnärer och andra professionellt verksamma inom kultursektorn. De användare som har tillfrågats i samband med utvärderingen har varit mycket positiva över både bemötande, service och de tekniska resurserna. Man påpekar att HUMlab borde användas mer än vad som hittills skett och att informationsteknologin skulle kunna ges en ännu mer framträdande roll i humanistisk grund- och forskarutbildning.

Utvärderarna framhåller att humanistiska fakulteten har visat mod och framsynthet genom att ta initiativ till en för svenska universitet unikt generös och gränsöverskridande etablering. De anser att Humlab borde ges nationellt stöd för att kunna starta flera pedagogiska experiment och för att kunna sprida kunskap kring dessa.– Jag glädjer mig utomordentligt åt denna framgångsrika miljö och den positiva utvärderingen, säger Lars-Erik Edlund, dekanus vid humanistiska fakulteten.
– Nu har vi fått det bekräftat att fakultetens satsningar har slagit väl ut och att de har betydelse inte bara för hela universitetet utan också nationellt och internationellt. Utvärderingen ger en bra grund för de externa finansiärerna och i sin förlängning för den fortsatta utvecklingen av Humlab.

Läs Inge Jonssons och Fred Karlssons utvärdering i sin helhet: www.umu.se/humfak/aktuellt/Humlab_utvardering.pdf

Katherine Hayles’ utvärderingsrapport: www.umu.se/humfak/aktuellt/Utvrapport_HUMlab_KHayles.pdf

Humlabs webbplats: www.humlab.umu.se

För mer information eller intervju, kontakta gärna Humlabs föreståndare Patrik Svensson som för närvarande befinner sig på tjänsteresa i Kalifornien. Han kan nås på mobiltelefon 070-397 84 66 klockan 16–18 idag måndag 14 mars och i morgon tisdag klockan 8–10 och 16–18. Han kan också kontaktas via e-post patrik.svensson@humlab.umu.se 

Lars-Erik Edlund, dekanus vid humanistiska fakulteten, kan nås på tel 090-786 78 87 eller e-post lars-erik.edlund@nord.umu.se 

Redaktör: Helena Vejbrink