"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-04

Humtank börjar meddela sig

NYHET Som tidigare meddelats har tankesmedjan Humtank startats på initiativ av dekanerna vid 10 humanistiska fakulteter, däribland Umeå universitet. Humtank lanseras officiellt i början av april.

I januari ägde Humtanks andra möte rum i Lund i kulturvetarnas Villa Blix.

I ett pressmeddelande den 3 mars går det att läsa mer om hur denna nya tankesmedja vill bli en röst för humanistisk kompetens:

En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

- Vi människor orienterar oss i världen och arbetslivet utifrån språk, kultur och historia, men i debatten verkar det ibland som om ekonomi är människans enda drivkraft. Det finns ett tomrum i diskussionen om de stora samhällsfrågorna, och där vill vi lämna ett bidrag, säger Jonas Harvard.

Att vara del av samhällsdebatten

Tankesmedjan har tillkommit på initiativ av dekaner från tio humanistiska fakulteter vid svenska universitet, bland andra Umeå, Lund, Göteborg och Mittuniversitetet, och ska verka under tre år. Bakgrunden är att tankesmedjor, så kallade think-tanks, får allt större betydelse i samhällsdebatten. Humtank lanseras officiellt i början av april.

- Vi dekaner har gått samman för att vi ser att det finns ett stort behov av andra typer av synpunkter i den offentliga diskussionen. Vi är övertygade om att tankesmedjan kommer att göra humanioras bidrag till samhället tydligare, och förhoppningsvis stärka den humanistiska forskningen och utbildningen, säger Susanna Öhman, dekan vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet.

Att nå ut i mediebruset

En tydlig målsättning är att skapa opinion och visa betydelsen av humanistisk kunskap och kompetens i samhället. En utmaning är att nå ut i mediebruset, men förhoppningen är att den breda uppbackningen från svenska lärosäten ska bidra till att Humtank får legitimitet och tyngd.

- Humaniora har en otroligt viktig roll att spela när vi letar lösningar på stora samhällsproblem. Hälsa, miljöfrågor och integration är tydliga områden där det krävs ett humanistiskt perspektiv för att få en helhetsbild. Hur kan vi förstå dagens främlingsfientlighet om vi är okunniga om rasismens historia? Det går inte att prata om livskvalitet utan att inkludera kultur, säger Jonas Harvard.

Text: Johan Landin, presskommunikatör, Mittuniversitetet

Läs artikel om Humtank i Lunds universitets magasin, LUM

Läs även tidigare artikel: Ny tankesmedja vill bli akademisk motkraft, på umu.se

Hör intervju om Humtank med Per-Olof Erixon, dekan, Umeå universitet på sverigesradio.se

Kontakt:
Jonas Harvard, docent i historia, 070-248 92 82, jonas.harvard@miun.se
Susanna Öhman, dekan, 070-667 54 85, susanna.ohman@miun.se

Redaktör: Per Melander