"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-27

Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

NYHET Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. I en intervju med Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet, talas om huvudfrågan: hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling?

Erland Mårald  Foto: Per Melander, UmU

Ur intervjun: "Används dialog i sammanhang där positionerna är helt fastlåsta är det svårt att åstadkomma en kreativ process.

Dialog kan däremot vara väldigt framgångsrikt när det uppstår nya förutsättningar i en diskussion, till exempel genom nya forskningsrön eller händelser i omvärlden som kan påverka, som till exempel fjolårets stora skogsbrand i Västmanland."

Läs hela intervjun på slu.se

Redaktör: Per Melander