"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-14

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

NYHET I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.

Peter Hultgren presenterar i en ny avhandling i juridik en allmän modell för felbedömning vid avtal om tjänster. Studien granskar Högsta domstolens utfyllande verksamhet och frågan om hur utfyllning av avtal bör motiveras. I det andra delsyftet analyseras en modell för att avgöra när fel i tjänst föreligger vid oreglerade tjänster samt det allmänna påföljdssystemet och förutsättningarna för påföljdernas tillämpning vid fel i oreglerade tjänster.

- Ämnet fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur mycket brett, och majoriteten av tjänsterna på den svenska marknaden omfattas inte av reglering. I min avhandling har jag fokuserat på felbedömning och påföljder vid oreglerade tjänster, och sett att det finns ett allmänt påföljdssystem för kontraktsbrott i oreglerade fall, säger Peter Hultgren.

Avhandlingen riktar sig i första hand till jurister med ett särskilt intresse för förmögenhetsrätt, lagstiftare och rättstillämpare som kommer i kontakt med frågor om avtalsutfyllning genom analogier och allmänna rättsgrundsatser i allmänhet eller felbedömning och påföljdsbestämning vid oreglerade tjänster i synnerhet.

Om avhandlingen:

Peter Hultgren försvarar sin avhandling i juridik
Fel i tjänst: om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall
Fredagen den 15 februari 2019, kl 10.00 – 12.00
Hörsal A, Samhällsvetarhuset

Ladda ner avhandlingen: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?language=sv&pid=diva2%3A1281418&dswid=-7461