"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-29

Hur det digitala förändrar normer, makt och människor

NYHET Det digitala går inte längre att separera från den analoga världen. Vad som händer online orsakar konkreta förändringar i våra kroppar, våra byggnader och våra samhällen. Men hur går detta samspel till? I en ny bok: "Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows" publicerar forskare från Umeå universitet några av de första studierna någonsin som kartlägger hur det går till när online och offline vävs samman.

Googlar du dina symtom innan du ringer läkaren? Använder du sociala medier för att uppmärksamma viktiga politiska frågor? Är du medveten om att företag kan få tillgång till dina familjefoton och din e-post? Att digital teknik i grunden har förändrat hur många människor lever står klart idag. I den nya boken Hybrid Media Culture ger forskarna från Umeå universitet konkreta exempel på hur det går till när digital teknik används för att ändra maktstrukturer, förskjuta normer och skapa nya samhälleliga förutsättningar.

- I tidig internetforskning, under 1990-talet, gjordes en tydlig uppdelning mellan online och IRL, och mellan fysiskt och virtuellt. Idag kan man inte göra den uppdelningen. I vår nya bok har exempelvis etnologen Anna Johansson studerat hur människor visar upp sina kroppar på YouTube. Med kommentarer och andra sociala funktioner som finns inbyggda i YouTube skapar användarna normer kring vilken typ av kroppar som är acceptabla och vilka som inte är det, berättar Simon Lindgren, professor i sociologi och redaktör för Hybrid Media Culture.

Hybrid Media Culture innehåller åtta studier som bland annat tar upp digitala mediers inverkan på politiskt engagemang, på kyrka och religiositet, hur digitala medier används inom det samiska samhället och hur digitala mediers övervakningsmöjligheter påverkar oss.

- Tidigare forskning om dessa fenomen har konstaterat att online och offline påverkas av varandra, men nästan inga studier har tittat på hur det faktiskt går till. Slutar människor gå på politiska möten när man istället kan stödja en politisk fråga på Facebook? Vilken funktion fyller stödjande grupper online? I vår forskning undersöker vi frågor som dessa på ett konkret sätt, säger Simon Lindgren.

Hybrid Media Culture är en publikation från forskningsprogrammet Media Places, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Författare är: Simon Lindgren (redaktör), Anna Johansson, Coppélie Cocq, Stefan Gelfgren, Michael Dahlberg-Grundberg, Ragnar Lundström och Eric Carlsson. Forskarna arbetar vid HUMlab, Sociologiska Institutionen och Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Vid frågor kontakta Simon Lindgren:
E-post: simon.lindgren@umu.se
Tel: 070-5656104

Redaktör: Elin Andersson